Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem strajku w placówkach oświatowych informujemy, że na terenie Gminy Warta, we wszystkich placówkach oświatowych zapewniono właściwą opiekę nad dziećmi, które w dniu dzisiejszym zgłosiły się do szkół. Szkoła Podstawowa im. Ks. Infułata Władysława Sarnika w Jakubicach pracuje w normalnym trybie, w pozostałych szkołach z terenu Gminy Warta zapewniono opiekę dla dzieci i młodzieży. Publiczne Przedszkole zapewniło opiekę i wyżywienie grupie ok. 20 dzieci, deklarując powrót do normalnego trybu  pracy od 9 kwietnia br.

Dziękujemy wszystkim Dyrektorom placówek oświatowych za zabezpieczenie dzieci, które zgłosiły się do szkół w dniu dzisiejszym. W tym miejscu informuję, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Warcie i wszystkich jednostek podległych, o ile nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki, mogą zabrać je ze sobą do miejsca pracy. Jednocześnie apeluję do pracodawców z terenu Gminy Warta o wyrozumiałość i podobną możliwość zabrania dzieci, pozostających pod opieką rodziców, do miejsca wykonywania pracy. 


Burmistrz Warty
Krystian Krogulecki