Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,
     Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizacje zadania : Dostawa wraz z montażem  urządzeń zabawowych  na plac zabaw Żłobka Gminnego  w Warcie w ramach projektu pn. „Tworzenie miejsc żłobkowych dla dzieci do lat 3 w Gminie Warta” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu X – Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 – Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Do pobrania załączniki:

Szanowni Państwo,

 

              Gmina Warta, informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego  z dnia 07.06.2019 r. na „Organizacje rajdu rowerowego, organizacje ekologicznego pleneru rodzinnego, tablice dydaktyczne dla szkół, przeprowadzenie prelekcji dla dzieci i młodzieży, pakiety materiałów dla dzieci i młodzieży, materiały dla mieszkańców, nagrody  w konkursie plastycznym dla szkół podstawowych , artykuły tematyczne oraz  wyjazdy edukacyjne  w ramach realizacji  zadania „ Segregujesz – dobrze postępujesz!  - kampania edukacyjna Gminy Warta” dofinansowanego  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Pozdrawiam
Agnieszka Grembowicz
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych,
inwestycji i rozwoju
UM w  Warcie
tel. 43 828 71 13