OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Komput dla mieszkańców II
Komput dla mieszkańców II


Zapytanie ofertowe nr PO IG 2014/6 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
01.08.2014.
Czytaj całość
 
INFORMACJA | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
20.06.2014.
Czytaj całość
 
Zapytanie ofertowe nr PO IG 2014/3a | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
09.06.2014.

 

 Image

 

Zapytanie ofertowe nr PO IG 2014/3a

Warta dn. 11.06.2014 r.

 

Gmina i Miasto Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Zapytanie ofertowe nr PO IG 2014/3a

Adaptacja biura na potrzeby projektu – zakup mebli biurowych

            W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, zapraszamy do składania ofert na zakup mebli biurowych na adaptację biura projektu.

 

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000  euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych na adaptację biura projektu wraz

z dostawą i montażem w siedzibie Zamawiającego.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

L.p

Przedmiot zamówienia

Ilość

Jednostka miary

Cena jednostkowa

w zł. Brutto

Wartość

w zł.

brutto

1

Biurko komputerowe, biurowe, prostokątne, z półką na komputer, nadstawką pod monitor, szafką ewentualnie z szufladami,

z wysuwaną półką klawiaturową, wykonane z płyty wiórowej laminowanej min. 18 mm,

o krawędziach wykończonych okleiną PCV, z  przepustem do kabla,

o wymiarach: długość min. 140 cm

x szerokość min. 60 cm

x wysokość 75 cm, kolor: olcha

3

Sztuka

 

 

2

Fotel biurowy, obrotowy

z podłokietnikami, wysokość ogólna regulowana dostosowana do wysokości biurka, szerokość

siedziska min. 50 cm, kolor: czarny

3

Sztuka

 

 

3

Szafa biurowa, wykonana z płyty wiórowej laminowanej min. 18 mm,

o krawędziach wykończonych okleiną PCV, z trzema półkami o wymiarach: długość min. 90 cm, szerokość min.

35 cm, wysokość min. 183 cm, kolor: olcha

3

Sztuka

 

 

4

Stolik, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm,

o krawędziach wykończonych

okleiną PCV o wymiarach: długość
80 cm, szerokość 80 cm, wysokość
75 cm, kolor: olcha

1

sztuka

 

 

5

Ścianka biurowa, mobilna, wykonana z płyty wiórowej laminowanej

o grubości min. 18 mm,

o krawędziach wykończonych okleiną PCV, o wymiarach: szerokość 100 cm, wysokość 180 cm, kolor: olcha

2

sztuka

 

 

 

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowanie do 09.07.2014 r.

 

Kryterium wyboru ofert

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia i będzie zgodna
z niniejszym zapytaniem.

 

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać formie elektronicznej na adres Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
lub w formie papierowej na adres Gmina i Miasto Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1,
98-290 Warta do dnia 18.06.2014 r. do godz. 12:00. Temat wiadomości e-mail lub zaadresowanej koperty: Oferta sprzedaży mebli biurowych na adaptację biura na potrzeby projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta”.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu

Oferta musi składać się z:

1)      Wypełnionej tabeli „Opis przedmiotu zamówienia” w niniejszym zapytaniu,

2)      Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona,

3)      Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 20.06.2014 r.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE

 

 

                W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, unieważnia się z powodu przeszacowania wartości zamówienia
Zapytanie ofertowe nr PO IG 2014/3
Adaptacja biura na potrzeby projektu – zakup mebli biurowych.

 

Dostarczone oferty zostaną zwrócone na adres zwrotny.
W najbliższym czasie zostanie opublikowane ponowne zapytanie na w/w zakres usług. 

                    

Zarządzenie Nr 50 /14

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia  02.06.2014 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta”

 


Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379)

zarządzam, co następuje

 

            § 1 Wprowadzam Regulamin uczestnictwa w projekcie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Warta”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Os Priorytetowa VII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

            § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Prosimy o pobranie regulaminu i formularza uczestnictwa do projektu:

Regulamin

Formularz

Wszystkie dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Warta przy ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1.

Informacji o projekcie udzielamy pod nr tel. (43)829-50-28 lub elektronicznie email Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„Dotacje na innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Czytaj całość
 
Zapytanie ofertowe nr PO IG 2014/3a | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
09.06.2014.
Czytaj całość