OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Aktualności
Przegląd artykułów w sekcji
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
31.03.2011.

Zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00

Czytaj całość
 
Konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytków | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
10.03.2011.
O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.
Czytaj całość
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2011 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
07.03.2011.
Czytaj całość
 
Zintegrowany Program Dotacji na Zakup Zestawów Solarnych | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
18.01.2011.

ZOBACZ JAK ŁATWO MOŻESZ KORZYSTAĆ Z DARMOWEJ ENERGII SŁONECZNEJ

Prowadzone od wielu lat badania oraz wysiłek konstruktorów przyniosły przełom i obecnie najprostszym i najbardziej

efektywnym sposobem pozyskiwania energii słonecznej są kolektory.

 


Czytaj całość
 
 Przystań kajakowa Warta | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
15.11.2010.

Projekt nr WND-RPLD.02.03-00-00-010/10  pt. „Przystań kajakowa  „Warta””

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Informujemy, że Gmina i Miasto Warta podpisała umowę na realizację projektu pn:

 

 

„ Przystań kajakowa „Warta””

 


Czytaj całość
 
 Ścieżka edukacji ekologicznej Warta | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
15.11.2010.

 

 

Projekt nr WND-RPLD.02.03-00-00-006/10  pt. „Ścieżka edukacji ekologicznej „Warta””

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Informujemy, że Gmina i Miasto Warta podpisała umowę na realizację projektu pn::

 

 

„ Ścieżka edukacji ekologicznej „Warta””

 

W ramach projektu, którego realizacja rozpocznie się w lipcu 2011 r. a zakończy we wrześniu 2011 r., powstaną:

·              ciąg pieszy ( chodnik w linii nasypu drogi wojewódzkiej)

·              zatoka parkingowa

·              tablice informacyjne dotyczące obszaru Natura 2000 i Krajobrazu chronionego

 

Cel projektu: ochrona wysokich istniejących walorów środowiska przyrodniczego Gminy oraz 

                           kształtowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców i turystów

 

                                     Wartość całkowita projektu: 289 502,26 zł

Dofinansowanie: 246 076,92 zł1

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa  Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka,

Działanie II.3 Ochrona przyrody

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w:                                                                         Realizator projektu:

Urząd Gminy i Miasta Warta                                                                                          

ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1                                                                                      Gmina i Miasto Warta

98-290 Warta

tel. 43 829 40 01, pokój nr 1

www.gimwarta.pl

 

 

 

 

 

Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

 
Spotkanie Konsultacyjne | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
15.11.2010.

12 listopada 2010r. w Warcie odbyło się spotkanie konsultacujne na temat możliowości przebiegu linii dużych prędkości Warszawa-Łódż- Poznań/Wrocław przez zachodnią część województwa łodzkiego.

Czytaj całość
 
««  start « poprz. 41 42 43 44 45 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 505 - 516 z 538