OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow ZAPYTANIE OFERTOWE nr PO IG 2015/1
ZAPYTANIE OFERTOWE nr PO IG 2015/1 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
21.09.2015.
Image

Warta, dn. 21.09.2015 r.

 

 

Zamawiający:

Gmina  i Miasto Warta,                                                                                            
ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1                                                                

98-290 Warta                                                                                                           

 

                                                                     ZAPYTANIE OFERTOWE  nr PO IG 2015/1

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki,

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

 

Projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”

 

Postępowanie, prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) - zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych

 

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa „Kierowanie projektem”

 

Termin realizacji zamówienia:

Przez okres od  01.10.2015 r. do 30.11.2015 r.

 

 

 

Istotne warunki zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, których celem jest kierowanie projektem pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
w
szczególności:

- podejmowanie wiążących decyzji w projekcie
- nadzór nad przebiegiem prac w projekcie
- bieżąca realizacja zadań w ramach projektu: kontrola kosztów, zasobów i jakości
- nadzór nad rozliczaniem finansowym, monitorowanie wskaźników
- współpraca z innymi pracownikami jednostki zaangażowanymi w realizację projektu
(z pracownikami działu zamówień publicznych, z pracownikami działu finansowego itp.)
- raportowanie, administrowanie i zarządzanie
- promocja projektu

 

Sposób oceny ofert/kryteria oceny:

- cena brutto - 100%

 

Sposób obliczenia ceny, przygotowania oferty:

-          cenę należy ustalić na podstawie kalkulacji własnej biorąc pod uwagę przedmiot zamówienia;

-          w ofercie należy podać cenę brutto;

-          cena oferty brutto winna być określona cyframi i słownie;

-          ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej;

 

Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy przesłać do dnia 29.09.2015 r. do godz. 12.00  na nr fax 43 8287100 adres Gmina i Miasto Warta, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub dostarczyć osobiście, z dopiskiem „Kierowanie projektem”.

 

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 30.09.2015 r.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Do pobrania formularz ofertowy:

Formularz.pdf

 

Image

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »