OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
20.01.2016.

Informacja

 

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe w roku 2016 w zakresie: pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i Miasta Warta.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Warta informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016 w zakresie: pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i Miasta Warta.

wybrano następujące oferty:

 

1. Oddział Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu

 

Nazwa zadania -Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta  

 Przyznane środki na realizację zadania – 25.500,00 zł.

 

 

2. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic w Rossoszycy

 

Nazwa zadania - Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w rejonie działania Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.

Przyznane środki na realizację zadania –  1.700,00 zł.

   

 

3. Warckie Centrum Kultury w Warcie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania – 3.000,00 zł.

 

 

4. Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy oddziale PTTK w Warcie

 

Nazwa zadania - Promocja i upowszechnianie turystyki

Przyznane środki na realizację zadania – 850,00 zł.

 

5. Społeczne Stowarzyszenie Ekologiczno - Krajoznawcze „Dolina Warty”

 

Nazwa zadania - Promocja i upowszechnianie turystyki

Przyznane środki na realizację zadania – 850,00 zł.

 

 

6. Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Warta

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Publicznego Gimnazjum w Warcie

Przyznane środki na realizację zadania –  6.000,00 zł.

 

 

7. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” Jakubice

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

 Przyznane środki na realizację zadania – 3.000,00 zł.

 

8. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

 Przyznane środki na realizację zadania – 3.000,00 zł.

 

 

9.Uczniowski Klub Sportowy „ZEUS” z Rossoszycy

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy

Przyznane środki na realizację zadania –  2.000,00 zł.

 

 

10.Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie 

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Raczkowie

Przyznane środki na realizację zadania – 2.000,00 zł.

   

   

11. Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Warta 

Przyznane środki na realizację zadania – 17.000,00 zł.

 

 

12. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Socha 

Przyznane środki na realizację zadania –  4.000,00 zł.

 

 

13. Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Ustków 

Przyznane środki na realizację zadania –  4.000,00 zł.

 

    

14.Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele” w Warcie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu

Przyznane środki na realizację zadania – 1.500,00 zł.

 

    

15. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie

 

Nazwa zadania - Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu, narkotykom i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania – 1.200,00 zł.

    

 

16. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

Przyznane środki na realizację zadania – 1.300,00 zł.

 

 

17. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew

Nazwa zadania - Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży sołectwa Zagajew i zagospodarowanie wolnego czasu

Przyznane środki na realizację zadania – 2.700,00 zł.

 

 

Wyżej wymienione organizacje pozarządowe działają zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118, poz. 1146, poz. 1138, z 2015r. poz. 1255, poz. 1339, poz. 1777, poz. 1333) oraz spełniają wymogi określone w załączniku do Zarządzenia Nr 109/15 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i Miasta Warta w 2016 roku.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »