OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
OGŁOSZENIE O LIKWIDACJI "STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJUI PROMOCJI GMINY I MIASTA WARTA" | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
28.06.2016.

OGŁOSZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO „STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU

I PROMOCJI GMINY I MIASTA WARTA

 

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie

Uchwały Nr  1/2016         

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

z dnia 25 maja 2016 r.

w sprawie w sprawie rozwiązania się i postawienia w stan likwidacji

Stowarzyszenia 

na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy i Miasta Warta

 (numer KRS 00000168834) oraz przeznaczeniu majątku,

 zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne tego Stowarzyszenia

 

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,

sygnatura sprawy:LD .XX NS-REJ.KRS/14490/16/603

dokonał wpisu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.

 

Na likwidatorów Stowarzyszenia

powołani zostali:

Olgierd Neyman i Andrzej Grześkowiak

 

Wszelkie roszczenia wobec Stowarzyszenia można zgłaszać w terminie

do dnia 31 lipca 2016 r. pod adresem likwidatora:

Olgierd Neyman ul. Płk. Amora Tarnowskiego 15, 98-290 Warta 

 

W istniejącym stanie faktycznym i prawnym likwidatorzy podają do publicznej wiadomości ogłoszenie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego poprzez umieszczenie w na portalu Gminy i Miasta Warta www.gimwarta.pl

 

        

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »