OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
RADA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
21.09.2016.

6 września 2016r . zawiązała się Rada Przyjaciół Harcerstwa w Sieradzu.

Spotkanie założycielskie odbyło się w Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Sieradzu.Druhowie zaprosili do współpracy w RPH instytucje samorządowe,

przedsiębiorców i społeczników z terenu powiatu sieradzkiego.Podczas obrad

został wybrany Zarząd RPH .Przewodniczącym RPH został Piotr Świderski sekretarz powiatu 

sieradzkiego,zastępcą przewodniczącego została Jadwiga Maciejewska ,naczelnik wydziału edukacji

i spraw społecznych Urzędu Miasta Sieradza. Pozostałymi członkami zostali :Hanna Krawczyk

Dyrektor Pub. Biblioteki w Sieradzu, ,Prezes sieradzkiego PTTK Wiesława Sujecka oraz

Aldona Piętek dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeziorsku, Przemysław Serweta komendant Hufca ZHP w Sieradzu.

Gmina Warta ma swojego przedstawiciela w Radzie Przyjaciół Harcerstwa. 

Na spotkaniu założycielskim obecna była delegacja naszej Gminy w osobach

Sekretarza Gminy i Miasta Warta Krzysztofa Polusika,Beata Włodarczak kierownik do spraw organizacji

pozarządowych ,Aldona Piętek dyrektor SP w Jeziorsku i Tadeusz Żak drużynowy drużyny harcerskiej z Warty.

Głównym celem RPH jest m.in.  budowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie,

promowanie harcerstwa,dorobku wychowawczego,działalność Hufca ZHP Sieradz,współpraca z samorządami

powiatu sieradzkiego.

Foto relacja z Rady Przyjaciół Harcerstwa .

 

1 zdj.)- pwd Przemysław Serweta -Komendant Hufca ZHP Sieradz

2 zdj.)-Rada Przyjaciół Harcerstwa w Sieradzu

3 zdj.)-Rada Przyjaciół Harcerstwa 

 
« poprzedni artykuł