OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
Urząd Gminy Miasta w Warcie informuje wszystkich hodowców drobiu | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
13.01.2017.

Warta, dnia 13.01.2017 r.

 

KURENDA

 

         Urząd Gminy Miasta w Warcie informuje, że w związku z pojawieniem się ognisk grypy ptaków u drobiu w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, dotyczące wszystkich hodowców drobiu, zarówno tych posiadających fermy przemysłowe, jak i przydomowe kurniki. Na mocy tego rozporządzenia należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki.

Zgłoszenia można dokonać osobiście (ul. Warneńczyka 1, Sieradz) lub telefonicznie pod nr tel. 43 822 30 04

Rozporządzenie Ministra nakłada na Inspekcję Weterynaryjną obowiązek karania hodowców wysokimi karami grzywny od 0,2 do 2 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający (850-8500zł), a nawet sankcjami karnymi ograniczenia lub pozbawienia wolności za niezastosowanie się do tego wymogu, jak również do innych wymogów określonych w rozporządzeniu. Dlatego prosimy o niezwłoczne zapoznanie się z tymi wymogami (treść w załączniku).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.pdf

 

W związku z pojawieniem się ognisk grypy ptaków u drobiu w Polsce, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

 dotyczące wszystkich hodowców drobiu, zarówno tych posiadających fermy przemysłowe, jak i przydomowe kurniki.

Zarządził, co następuje:

 

1) Zakazuje się:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych ptaków, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

b) sprzedaży ptaków na targowiskach,

c) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

 

2) Nakazuje się:

a) odosobnienie ptaków w gospodarstwie, w zamkniętych obiektach budowlanych, w sposób uniemożliwiający kontakt z ptakami z innych gospodarstwach oraz z dzikimi ptakami,

b) zabezpieczenie paszy i wody dla ptaków przed dostępem dzikich ptaków,

c) utrzymywanie drobiu z dala od zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

d) zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii, na co najmniej 24 godziny przed przemieszczeniem, informacji o planowanej przesyłce drobiu,

e) wyłożenie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, oraz przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstwa,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, do użytku wyłącznie w danym budynku,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki.

 

 

Hodowca drobiu zawiadamia Powiatowego Lekarza Weterynarii albo najbliższy gabinet weterynaryjny o wystąpieniu u ptaków następujących objawów:

 

1) zwiększonej śmiertelności;

2) znaczącego spadku pobierania paszy i wody;

3) objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów;

4) duszności;

5) sinicy i wybroczyn;

6) biegunki;

7) nagłego spadku nieśności.

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »