OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe nr 3EP/2017
Zapytanie ofertowe nr 3EP/2017 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
26.09.2017.

 

 

Zapytanie ofertowe nr 3EP/2017

Warta dn. 26.09.2017 r.

 

Gmina i Miasto Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Zapytanie ofertowe nr 3EP/2017

Zakup pomocy dydaktycznych

            W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu
pn. „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Raczkowie” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zapraszamy do składania ofert na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu.

                                                                                        

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000  euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup dydaktycznych wraz z dostawą do siedziby szkoły.

 

.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

 

Ilość

 

Jedn. miary

 

Cena jedn.          w złotych brutto

 

 

Wartość

w złotych

brutto

1

Mikroskop

5

 

sztuka

 

 

2

Model DNA (3D)

1

 

sztuka

 

 

3

Zestaw preparatów biologicznych 100

1

 

zestaw

 

 

4

Zestaw odczynników chemicznych

1

zestaw

 

 

5

Szkiełko nakrywkowe

1 zestaw


zestaw

 

 

6

Szkiełko podstawowe

1 zestaw

zestaw

 

 

7

Zestaw preparacyjny zaawansowany

2

zestaw

 

 

8

Zestaw ekologiczny do badania wody

1 zestaw

zestaw

 

 

9

Gleba, zestaw doświadczalny z wyposażeniem laboratoryjnym i kartami pracy

1

 

zestaw

 

 

10

Zestaw do badania stanu powietrza w tym zanieczyszczenia i hałasu

1 zestaw

 

zestaw

 

 

11

Obieg wody w przyrodzie- model symulator z lampą

1 zestaw

zestaw

 

 

12

Atlas foliogramów (mapy, plansze, zdjęcia) cz. II

1

 

zestaw

 

 

13

Atlas foliogramów (mapy, plansze, zdjęcia) cz. I

1

sztuka

 

 

14

Komplet 12 szklanych lup z rączką na podstawie

1 zestaw

zestaw

 

 

15

Zestaw odważników do wagi laboratoryjnej

1

zestaw

 

 

16

Słońce, ziemia i księżyc w ruchu – model V (tellurium)

1

sztuka

 

 

17

Powstawanie uskoków, zrębu i rowu tektonicznego

1

sztuka

 

 

18

Model do rysowania mapy poziomicowej

1

sztuka

 

 

19

Plansza ścienna Układ Słoneczny, 2 strony, 52/75 cm

1

sztuka

 

 

20

Zestaw do budowania obwodów elektrycznych

1

zestaw

 

 

21

Owady pożyteczne zestaw

1

zestaw

 

 

22

Skamieniałości – kolekcja rozszerzona

1 zestaw

zestaw

 

 

23

Profil gleby – plansza dydaktyczna

1 zestaw

zestaw

 

 

24

Zestaw podstawowy szkła i wyposażenia laboratoryjnego

1

zestaw

 

 

25

Probówka szklana boro - krzemowa

1

sztuka

 

 

26

Zlewki miarowe szklane boro- krzemowe

1 zestaw

zestaw

 

 

27

Zestaw klasowy skał i minerałów

1 zestaw

zestaw

 

 

28

Stół demonstracyjny do pracowni chemicznej  laboratoryjny

1

sztuka

 

 

29

Stojak do zawieszania map i plansz duży

1

sztuka

 

 

30

Fototapeta

wys.3,10mx2,0m

1

sztuka

 

 

31

Szafka na odczynniki 

1

sztuka

 

 

32

Rolety

1.wys. 1,65mx2,49m

2.wys.1,65mx2,46m

2

sztuka

 

 

 

              RAZEM ZŁ                  

 

 

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowanie do 23.10.2017 r.

 

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej na adres Gmina i Miasto Warta, Rynek
im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta do dnia 05.10.2017 r. do godz. 12:00. Temat zaadresowanej koperty: Oferta zakupu pomocy dydaktycznych do projektu pn. „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Raczkowie”.

 

Kryterium wyboru ofert

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia oraz będzie zgodna
z niniejszym zapytaniem.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu

1)      Oferta musi składać się z wypełnionej tabeli „Opis przedmiotu zamówienia”
w niniejszym zapytaniu,

2)      Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona,

3)      Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 06.10.2017 r.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje poprzez pocztę elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

                                                                                     ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »