OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Kultura arrow Kapele i zespoły
Kapele | Drukuj |
Redaktor: Robert Skrzypiński   
08.04.2009.
Muzyczne Spotkania Podwórkowe

       Do stałych imprez zaliczyć można także Muzyczne Spotkania Podwórkowe, które odbywają sie w połowie sierpnia w amfiteatrze miejskim w Warcie.
        Na scenie można zobaczyć występy kapel podwórkowych z całego regionu.
  1. Zespół śpiewaczy „Jezioranki”.

Zespół ten działa przy Warckim Centrum Kultury w Warcie ( ul. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta). Istnieje od 1967 roku. Od początku swej działalności zespół kultywuje tradycję folkloru sieradzkiego przejawiającą się zarówno w piosenkach i strojach, jak i w obrzędach i zwyczajach. Najczęściej wykonuje swój program a’capella, choć od kilku lat coraz częściej towarzyszy mu kapela ludowa z Nobeli, wzbogacająca czyste brzmienie silnych żeńskich głosów typowym dla regionu akompaniamentem skrzypiec, akordeonu, klarnetu i bębenka. Opiekunami zespołu są Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba - etnograf i Wiktor Baranowski- dyrektor Warckiego Centrum Kultury w Warcie. Przez wiele lat istnienia zespół wielokrotnie zmieniał swój skład osobowy i liczebność. Od wielu lat charakteryzuje się świetną barwą, mocnym brzmieniem i czystym śpiewem, dzięki czemu zdobywa wiele nagród na przeglądach folklorystycznych regionu sieradzkiego, kraju oraz za granicą. W 1999 roku zespół „Jezioranki” po raz pierwszy wystąpił na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, poznając przy tym dobrą atmosferę festiwalu i nabierając ogromnego doświadczenia. Spośród 100 zespołów zespół zajął wówczas II miejsce. Ponadto w 2006 roku podczas tego samego festiwalu otrzymał wyróżnienie. Na swoim koncie ma udział w wydarzeniach takich jak: Przegląd Nadwarciańskich Zespołów Śpiewaczych w Brzegu, Weekendowe Spotkania z Folklorem Sieradzkim w Parku Etnograficznym w Sieradzu, udział w obchodach święta partnerskiego miasta Szecseny na Węgrzech, uczestnictwo w wielkanocnych spotkaniach kulinarno-artystycznych pod nazwą „Stoły Wielkanocne” organizowane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu. W roku 2012 zespół wziął udział w VI Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym „POKROWSKIJE KOŁOKOŁA”, uczestnicząc w cyklu koncertów zagranicznych w Wilnie na Litwie.

Zespół bierze aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym Gminy i Miasta Warta, uczestnicząc w uroczystościach takich jak: Dni Warty, Dożynki Gminne i inne.

Śladami starszych koleżanek podąża dziecięcy zespół ludowy o takiej samej nazwie, który przejmuje dorobek kultury folklorystycznej zespołu działającego już od 45 lat, wzbogacając jeszcze bardziej życie kulturalne Gminy i Miasta Warta.

 

 

 

Skład obecny:

Janina Pyzalska

Danuta Szałek

Helena Burdelak

Urszula Sitarek

Halina Zdonek

Bożena Trocha

Jadwiga Frątczak

Elżbieta Kopacka

Bożena Klimczak

 

Byłe członkinie zespołu:

Halina Rosiak

Maria Krzyżaniak

Helena Nowakowska

Alicja Nowicka

Teresa Krawczyk

Teresa Werecka

 

      W gminie działają także dwa związane z folklorem zespoły muzyczne. Pierwszy z nich to Kapela ludowa z Nobeli grająca typową, tradycyjną muzykę z tego regionu. Zespół towarzyszy także wspomnianym wcześniej zespołom śpiewaczym. Trzonem zespołu zawsze byli Tadeusz Smug(skrzypce) oraz Zdzisław Janiak (akordeon) jednak po śmierci tego ostatniego do zespołu dołączył grający również na akordeonie Jarosław Smug, na bębenku natomiast gra Krzysztof Bednarek. Okazjonalnie z zespołem występują także Marcin Wojtysiak(akordeon) oraz Wiktor Baranowski(klarnet). Zespół w swym podstawowym składzie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy, wielokrotnie uczestniczył też w przeglądach i festiwalach folklorystycznych zawsze zdobywając uznanie Jury.

Drugim ze wspomnianych wyżej zespołów jest Kapela z Warty. Wywodzący się bezpośrednio z lokalnych tradycji zespół prezentuje folklor nieco przetworzony. Choć repertuar został zaczerpnięty od lokalnych tradycyjnych zespołów (głównie Jezioranki) to w opracowaniach i interpretacjach pobrzmiewają nutki bałkańskie, klezmerskie a nawet z pogranicza rock and rolla. Zespół ma na koncie nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznaną na jednym z regionalnych festiwali folklorystycznych. Nie dawno nagrał swoją pierwszą płytę pt. „Jak jo Pojdę na rynecek” a występuje w składzie: Wiktor Baranowski(śpiew, klarnet), Marcin Wojtysiak(akordeon), Zbigniew Angulski( gitara akustyczna, chórki), Maciej Piniarski(kontrabas, chórki), Krzysztof Bednarek(perkusja).