OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Rewitalizacja miasta II
Rewitalizacja Miasta Warta - etap II | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
27.10.2017.

Image

Informujemy, że Gmina i Miasto Warta 13.10.2017  r.  podpisała umowę na realizację  projektu pn:  „Rewitalizacja Miasta Warta –Etap II”

(27.10.2017 r. aneks do umowy)

Projekt nr UDA- RPLD.06.03.02-10-0010/17-00

 

 pt. „Rewitalizacja Miasta Warta –Etap II”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego oraz z Krajowego Budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Działanie VI.3: Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

Poddziałanie VI.3.2: Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego

                                             

Projekt trwający  od 27.01.2017 r. do 20.12.2019 r. obejmować będzie następujące zadania:

              1.     Remont budynku Administracyjno-Socjalnego przy ul. Skarżyńskiego w Warcie

              2.     Przebudowa starej remizy OSP w Warcie z przeznaczeniem na bibliotekę miejską oraz salę konferencyjno-szkoleniową

              3.     Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Warta

              4.     Przebudowa ulic Klasztornej, Garncarskiej, Krótkiej wraz z infrastrukturą 

 

Całkowita wartość projektu: 4 011 212,20 zł

Wartość dofinansowania:  2 041 114,93 zł

 

Realizator  projektu:

Gmina i Miasto Warta

ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta

www.gimwarta.pl