OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
UWAGA HODOWCY ŚWIŃ !!! Od 28 lutego 2018 roku obowiązują nowe zasady bioasekuracji | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
23.02.2018.


W CAŁYM KRAJU NAKAZUJE SIĘ:

 

WYŁOŻENIE MAT DEZYNFEKCYJNYCH przed wejściami do pomieszczeń, w których są

utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń:

szerokość maty: nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia,

długość maty: co najmniej 1 m,

a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego (np. Rapicid).

PROWADZENIE REJESTRU ŚRODKÓW TRANSPORTU DO PRZEWOZU ŚWIŃ wjeżdżających na teren gospodarstwa.

PROWADZENIE REJESTRU WEJŚĆ OSÓB DO POMIESZCZEŃ, w których są utrzymywane świnie.

SPORZĄDZENIE SPISU POSIADANYCH ŚWIŃ z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu.

UTRZYMYWANIE ŚWIŃ W ODRĘBNYCH, ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH, W KTÓRYCH SĄ UTRZYMYWANE TYLKO ŚWINIE, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne.

 

ZABEZPIECZENIE BUDYNKU, W KTÓRYM SĄ UTRZYMYWANE ŚWINIE, PRZED DOSTĘPEM INNYCH ZWIERZĄT (wolno żyjących i domowych)

ZABEZPIECZENIE PASZY DLA ŚWIŃ przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie.

Stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia.

Bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń.

Używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności.

W systemie otwartym: zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem.

 

ZAKAZUJE SIĘ:

Wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń.

Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

 

Wywiązywanie się hodowców z powyższych obowiązków będzie przedmiotem kontroli Inspekcji Weterynaryjnej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »