OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Inwestycje arrow Inwestycje 2008
Inwestycje 2008 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
26.06.2009.

Inwestycje zrealizowane w 2008r

 
 

Modernizacja nawierzchni na ulicy Garbarskiej w Warcie.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki MNU w technologii cienkiego dywanika grubości 2 cm. po zagęszczeniu o powierzchni 1370 m2. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 126.905,16 zł.

 Image

 

 

W roku 2008 wymieniono 928 m2 nawierzchni chodników na ulicach w mieście Warta w tym:

 

ImageImage

ImageImage

 

 

- na u l. Jagiellońskiej o powierzchni 196 m2 za kwotę 7.753,78 zł.

- na ul. Świętojańskiej o powierzchni 330 m2 za kwotę 17.085,31 zł.

- na ul. Świętokrzyskiej o powierzchni 201 m2 za kwotę 13.132,59 zł.

- na ul. Targowej o powierzchni 201 m2  za kwotę 11.118,06 zł.

Utwardzenia nawierzchni dróg przy użyciu destruktu (kory asfaltowej). Utwardzono następujące ulice i drogi: Warta – ul. Głęboka, Barska, Długa, Popioły.

 


Image

 

 

 Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego pomiędzy ul. Koźmińską, Zachodnią, Kościuszki i Racławicką w Warcie.

Image

 W ramach tego zadania ustawiono 18 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami ulicznymi o mocy 700 W. Wykonawcą inwestycji była firma F.H.U „INSTAL” Miedze 34. Koszt zadania: 131.021,30  zł.

 
 
Przebudowa drogi w miejscowości Cielce
 
Image 

Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm na dł. 873 mb. i szerokości 4,0 m. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o. Oddział w Łodzi. Koszt zadania: 244.429,49 zł.

 

 Remont drogi w miejscowości Klonówek

Image 

Ułożono warstwę z betonu asfaltowego gr. 4 cm na dł. 1214 mb. i szerokości 4,0 m. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 161.012,59 zł.

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybki

Image

Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm na dł. 1605 mb.  i szerokości 4,0 m. Wykonawcą inwestycji była firma BUD-TRANS z  Sieradza,ul. Uniejowska 170a. Koszt zadania: 217.361,65 zł.

 
 
 
Przebudowa drogi w miejscowości Zadąbrów Wiatraki
 
Image 

 W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm na dł. 1120 mb. i szerokości 4,0 m. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 296.821,00 zł.

 

 Przebudowa drogi w miejscowości Rossoszyca o dł. 900 mb.

Image

Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm na dł. 900 mb. i szerokości 4,0 m. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 241.930,52 zł.

 

 Utwardzenia nawierzchni dróg przy użyciu destruktu (kory asfaltowej). Utwardzono następujące drogi we wsiach – Rossoszyca, Socha, Ustków, Zagajew, Kamionacz, Włyń, Mikołajewice

Image

ImageImage 

 Wykonanie podbudowy o grubości 8 cm po zagęszczeniu na powierzchni 3750 m2 na drodze Rossoszyca – Lasek za kwotę 65.880,00 zł.

Podsumowując inwestycje drogowe wykonano ok. 6000 mb dróg asfaltowych, położono 928 m2 kostki brukowej, utwardzono destruktem asfaltowym 12 ulic i dróg. Wyremontowano
i naprawiono wiele kilometrów dróg dojazdowych podsypką żwirową.

 Inne inwestycje budowlane

Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Jeziorsko wraz z wykonaniem prac dokumentacyjno – projektowych w ramach realizacji projektu „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko”.

ImageImage

Zmodernizowano cały system technologiczny SUW poprzez modernizację pompowni, wykonanie bloku uzdatniania wody, wykonanie bloku płukania i kanalizacji, wykonanie zbiorników wyrównawczych (żelbetowych), wykonanie bloku dezynfekcji wody, wykonanie nowej automatyki urządzeń, zasilania oraz monitoringu, wykonanie modernizacji budynku SUW, zagospodarowanie terenu. Stację oddano do użytku 15.12.2008r. Wykonawcą zadania była firma ABT z Częstochowy. Koszt inwestycji 1.158.979,14 zł.

 Remont kotłowni w Szkole Podstawowej w Raczkowie.

W ramach inwestycji wymieniono kocioł opalany miałem na nowoczesny kocioł grzewczy opalany biomasą typu BAWARIA. Wyremontowano pomieszczenia kotłowni oraz zmodernizowano instalację elektryczną. Wykonawcą inwestycji była firma MONTER z Sieradza. Koszt zadania 179.151,33 zł.

Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Tomisławie (Retnice).

W ramach tego zadania dobudowano linię oświetlenia ulicznego o długości 700 mb. i zamontowano 6 szt. opraw oświetleniowych o mocy 700 W. Koszt zadania: 20.373,65  zł.

 Prace projektowe

Rok 2008 obfitował w prace przygotowujące dokumentacje projektowo – wykonawcze realizacji projektu „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko. Opracowano następujące projekty:

 

·        projekt architektoniczno – budowlany hali wielofunkcyjnej przy ulicy Koźmińskiej w Warcie – Koszt projektu 114.680,00 zł.;

·        projekt architektoniczno – budowlany przebudowy i adaptacji stadionu przy ulicy Deczyńskiego w Warcie – Koszt projektu 78.080,00 zł.;

·        dokumentację budowlano-techniczno-kosztorysową przebudowy drogi dojazdowej do przystani jachtowej w Ostrowie Warckim na odcinku od drogi krajowej nr 83 do wału przeciwpowodziowego Zbiornika Jeziorsko o długości 645 mb. – Koszt projektu 36.600,00 zł.;

·        w opracowaniu znajdują się projekty budowlano-wykonawcze budowy przystani jachtowych i stanic kajakowych na rzece Warcie i Zbiorniku Jeziorsko – Koszt projektu 1.233.359,00 zł.

      Image
Image 

 

 

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Urząd Gminy i Miasta Warta złożył wniosek na dofinansowanie Przebudowy i Modernizacji drogi gminnej w Warcie ul Racławicka i Długa wraz z budową chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Został pozytywnie zweryfikowany na 8 miejscu spośród 127 został wniosek o. Orientacyjny termin wykonania zadania 30 czerwca 2009 roku.