OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Komunikaty arrow Zarządzenie
Zarządzenie | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
21.05.2010.

Zarządzenie nr 21/236/10

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia 19 maja 2010 r.

 

w sprawie: ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy i Miasta Warta

             Na podstawie art.31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z roku 2007  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 223, poz.1458 oraz z roku 2009 Nr 52, poz. 420/ i art. 19 ust.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i z 2009 r Nr 11, poz. 59, Nr 65 poz. 553, Nr 85 poz.716,nr 131,poz.1076) i art.81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.Prawo wodne (DzU. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267 poz. 2255, z 2006 Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz.587,Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, i z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz nr 215, poz.1664.  

 postanawiam

 § 1.Wprowadzić w dniu 19 maja 2010 roku od godziny 800 na terenie Gminy i Miasta Warta alarm przeciwpowodziowy.

 § 2.Stan alarmu przeciwpowodziowego obowiązuje do odwołania.

 § 3.W związku z ogłoszonym alarmem przeciwpowodziowym na terenie Gminy i Miasta Warta powołuje się Miejsko-Gminną Komisję , w następującym składzie:

 

  1. Sławomir Janczak                    -          z-ca Burmistrza
  2. Mirosław Frontczak                  -          inspektor         
  3. Krzysztof Polusik                     -          inspektor
  4. Krzysztof Żubrowski                -          inspektor
  5. Henryka Dzikowska                 -          inspektor
  6. Sławomir Wawrowski               -          inspektor
  7. Katarzyna Pilichowska              -          pracownik socjalny

 § 4.Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »