OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Komunikaty arrow Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego
Odwołanie alarmu przeciwpowodziowego | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
10.06.2010.

Zarządzenie nr 27/242/10

Burmistrza Gminy i Miasta Warta

z dnia 07 czerwca  2010 r.

 

 

 

w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy i Miasta Warta

 

 

            Na podstawie art.31a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568 i z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z roku 2007  Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i 223, poz.1458 oraz z roku 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz.1241 i z roku 2010 Nr 28 poz. 142 i 146/ i art. 19 ust.1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i z 2009 r Nr 11, poz. 59, Nr 65 poz. 553, Nr 85 poz.716,nr 131,poz.1076) i art.81 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267 poz. 2255, z 2006 Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz.587,Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, i z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz nr 215, poz.1664.  

 

 

postanawiam

 

 

§ 1.Odwołać z dniem 07 czerwca 2010 roku od godziny 1200 na terenie Gminy i Miasta Warta alarm przeciwpowodziowy.

 

 

§ 2.Wprowadzić pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy i Miasta Warta.                                                 

 

 

§ 3.Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »