OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Inwestycje arrow Inwestycje 2010
Inwestycje w 2010 roku | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
18.11.2010.

Zadanie pod nazwą " Budowa wodociągu grupowegowe wschodniej części gminy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Grabince - etap II" jest współfinansowana ze srodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wdonej w Łodzi

Image 

 

1. Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego na działce nr 92 przy ul. Sadowej w   Warcie

Przebudowa stadionu obejmowała rozbiórkę starych trybun, budowę nowych trybun z zadaszaniem, wykonanie nowej płyty stadionu z nawodnieniem automatycznym, wymianę oświetlenia wewnętrznego, wykonanie parkingu z wjazdem od ul. Sadowej, odrestaurowanie bieżni wokół boiska, wykonanie nowego boiska do piłki plażowej. Całkowita wartośc inwestycji – 1.939.662,66 zł

2. Budowa budynku socjalnego przy ul. Deczyńskiego w Warcie

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka starego nieużytkowanego budynku socjalnego oraz budowa nowego parterowego budynku socjalnego o powierzchni 160 m2- całkowita wartość inwestycji 215.000,00 zł

3. Przebudowa drogi w miejscowości Mogilno o dł. 1200 mb.

W ramach tego zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na dł. 1200 mb. i szerokości 4,0 m , którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 356.023,08 zł.

4. Przebudowa drogi Głaniszew - Zagajew o dł. 1200 mb.

W ramach tego zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na dł. 1200 mb. i szerokości 4,0 m , którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 299.851,60 zł.

5. Przebudowa drogi Kamionacz - Nobela o dł. 700 mb.

W ramach tego zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na dł. 700 mb. i szerokości 4,0 m , którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 238.000,00 zł.

6. Wykonanie przyłączy oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Cielce za kwotę 18.268,88 zł.

- Lipiny za kwotę 7.958,30 zł.

- Miedze Stare za kwotę 9.269,65 zł.

- Miedźno za kwotę 8.393,50 zł.

- Ostrów Warcki za kwotę 19.954,77 zł.

- Tądów Dolny za kwotę 19.467,22 zł.

- Tomisławice za kwotę 7.295,31 zł.

- Włyń Kolonia 2 za kwotę 14.859,93 zł.

- Jeziorsko za kwotę 20.084,71 zł.

- Krąków za kwotę 7.328,10 zł.

7. Wykonanie wodociągu grupowego dla wschodniej części gminy wraz z  modernizacją SUW Grabinka – Etap II

Rozpoczęto realizację w marcu 2010 roku. Planowana długość sieci wodociągowej do wybudowania wynosi 14 km wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabinka. Planowany termin zakończenia kwiecień 2011. Koszt zadania 2.065.428 zł z czego 826.342 zł to pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu PROW

 

8.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Targowej oraz części ulicy Zachodniej i Cieleckiej w Warcie

 

Inwestycja realizowana była w terminie 14.08.2010 roku do dnia 7.12.2010 roku. W wyniku jej realizacji wykonano sieć kanalizacyjną Ø 200 o długości 348 mb, sieć kanalizacyjną Ø 160 o długości 165 mb – przykanaliki do granic posesji w ilości 28 szt.

Ogólny koszt opisywanej inwestycji wyniósł 508.036,80 zł. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma P.H.U. „Hydromel” Sp. z o.o. w Sieradzu