OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Inwestycje arrow Inwestycje 2009
Inwestycje w 2009 roku | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
18.01.2011.

Informacja o realizacji zadań

2009 r.

 

1. Przebudowa drogi w miejscowości Augustynów dł. 1380 mb.

W ramach tego zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na dł. 1380 mb. i szerokości 4,0 m , którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 258.664,55 zł.

2. Przebudowa drogi w miejscowości  Bartochów dł. 385 mb.

W ramach tego zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na dł. 385 mb. i szerokości 4,0 m , którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 126.869,87 zł.

3. Remont drogi w miejscowości Góra o dł. 920 mb.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki MNU w technologii cienkiego dywanika grubości 2,5 cm. po zagęszczeniu o powierzchni 3680 m2, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 149.772,25 zł.

4. Remont drogi w miejscowości Rossoszyca ( ul. Strażacka i Kościelna ) o dł. 1065 mb.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki MNU w technologii cienkiego dywanika grubości 2,5 cm. po zagęszczeniu o powierzchni 4522,5 m2, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 165.710,97 zł.

5. Remont drogi w miejscowości Rossoszyca ( ul. Stawowa i Kościelna ) o dł. 200 mb.

W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię z mieszanki MNU w technologii cienkiego dywanika grubości 2,5 cm. po zagęszczeniu o powierzchni 1597,0 m2, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Koszt zadania: 76.616,69 zł.

6. Przebudowa drogi gminnej obejmującej ul. Racławicką i Długą w Warcie „ Schetynówka”.

W ramach tego zadania wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek wykonało: nawierzchnię bitumiczną i  chodniki z kostki brukowej na całym odcinku zadania oraz kanalizację deszczowa w ul. Długiej.  Ogólny koszt zadania: 793.135,45 zł.

 7. Wymiana nawierzchni chodników w m. Warta.

- na ul. Garncarskiej o powierzchni 146 m2  za kwotę 7.966,97 zł.

- na ul. Prefekturalnej o powierzchni 332 m2  za kwotę 11.056,62 zł.

- na ul. Kaszyńskiego o powierzchni 393 m2  za kwotę 24.467,28 zł.

- na ul. Popioły o powierzchni 348 m2  za kwotę 20.033,12 zł.

- na ul. Cezarego Baryki o powierzchni 180 m2  za kwotę 17.323,00 zł.

8. Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej  i odcinka sieci wodociągowej w ulicy Garncarskiej,  Prefektoralnej i części ulicy Tarnowskiego w Warcie

W ramach tej inwestycji realizowanej od listopada 2008 roku do kwietnia 2009 roku  wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości 355,00 mb, przykanaliki o łącznej długości 154,22 mb w ilości 23 szt oraz odcinek sieci wodociągowej  o długości 65,3 mb pozwalający na przepięcie części budynków mieszkalnych z sieci szpitalnej do sieci miejskiej. Łączna wartość inwestycji wyniosła 249.645,37 zł. Wykonawcą była firma P.P.H.U. „Eko-Kan-Gaz” Jan Tokarski z Ostrowa Wielkopolskiego

9. Adaptacja stadionu w mieście Warta na cele kulturalne w ramach przedsięwzięcia   pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko”

W wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie powyższej inwestycji w dniu 03.09.2009 roku podpisana została umowa z PPH „MARK-BUD” Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlano montażowych na kwotę 1.762.886,41 zł brutto z terminem zakończenia 30.10.2010 r. nadzór inwestorski pełni mgr inż. Zdzisław Tworek z Sieradza

10.  Adaptacja części SP w Warcie na Publiczne Przedszkole

W ramach w/w inwestycji wykonano projekt przebudowy południowo-zachodniego skrzydła Szkoły Podstawowej przy ul. Koźmińskiej z przeznaczeniem na Publiczne Przedszkole. W ramach inwestycji powstanie kuchnia w pełnym zakresie, cztery sale lekcyjne oraz zaplecze socjalne. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisana została umowa na wykonawstwo. Roboty wykonywała Firma Budowlana „KAR-BUD” Karola Kuszczyńskiego za kwotę 1.076.445,08 zł. w 2008 roku. Obiekt oddano do użytku w 2009 roku

Czytaj wiecej