OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Inwestycje arrow Inwestycje 2011
Inwestycje w 2011 roku | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
10.06.2011.

Oddanie do użytku  SUW Grabinka

W dniu 22 sierpnia b.r w ramach gospodarczej wizyty Marszałka Województwa Łódzkiego Pana Witolda Stępnia  oraz w obecności Posła Pana Cezarego Tomczyka dokonano uroczystego otwarcia i oddania do użytku  zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w miejscowości Grabinka, wykonaną  w ramach zadania inwestycyjnego  pn.: „Wykonanie wodociągu grupowego dla wschodniej części gminy wraz z modernizacja stacji uzdatniania wody w Grabince – Etap II”  o wydajności max  40 m3/h wody uzdatnionej.  W ramach modernizacji wykonano remont budynku z wydzieleniem  pomieszczenia chlorowni, ułożono wewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne. Zamontowane zostały nowe okna i drzwi oraz ocieplono budynek i pomalowana została elewacja. W środku budynku po założeniu płytek ceramicznych na ścianach i podłodze zainstalowano urządzenia technologiczne tj. trzy filtry, chlorator, pompy, promienni UV. Wykonano wolnostojący zbiornik wody czystej o pojemności 200 m3, kanał wód popłucznych oraz sieci międzyobiektowe. Ponadto zmodernizowano dwie studnie głębinowe oraz przeprowadzony został nowy kabel zasilający nn. Całość została ogrodzona wymienioną siatką ogrodzeniową oraz zamontowano nową bramę i furtkę. W ramach realizowanej inwestycji wybudowano sieć wodociągową Ø 110 i Ø 60 mm w miejscowościach Rożdżały, Rossoszyca, Borek lipiński, Lipiny, Kolonia Lipiny, Mogilno  o łącznej długości 14,94 km. Łączny koszt wykonania zadania wyniósł 1.985.033.04 zł brutto. Z powyższej kwoty w ramach dofinansowania uzyskano następujące środki finansowe:

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 253.401,00 zł

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007 – 2013, w ramach  osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” działania  321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w kwocie 826.342,00 zł.

Generalnym wykonawcą inwestycji wyłonionym w ramach trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  – przetarg nieograniczony,  była firma „Funam”  Sp. z o.o. z Wrocławia

 

 

 Nowa droga

We wrześniu tego roku oddano do użytku nowy odcinek drogi relacji Kolonia Socha - Ustków o łącznej długości 2550 mb.

W ramach budowy wykonano nawierzchnię asfaltową grubości 5 cm i szerokości 4 m. Wykonawcą była firma PRDiM w Czartkach k/Sieradza

 Koszt budowy wyniósł 768.718,02 zł.

 

 

Oddanie do użytku świetlicy wiejskiej w Dzierząznie

W ramach tej samej wizyty dokonano również uroczystego otwarcia inwestycji pod nazwą „Utworzenie świetlicy wiejskiej z urządzeniami zabawowo-rekreacyjnymi w miejscowości Dzierzązna”. W jej ramach wykonano roboty rozbiórkowe na istniejącym obiekcie, przyłącze wodno-kanalizacyjne, sanitariaty, wymieniono dach na świetlicy, wytynkowano pomieszczenia i elewację, wykonano posadki. W budynku wykonano nową instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Zagospodarowano teren poprzez ustawienie grilla z altaną, zamontowanie  zabawek na placu zabaw, wykonanie ogrodzenia oraz po wyrównaniu placu obsiano go trawą. W ramach tej inwestycji zakupione zostało również wyposażenie świetlicy. Wszystkie roboty zakończone zostały w kwietniu 2011 roku. Ogólny koszt wyniósł 341.483, 10 zł natomiast uzyskane dofinansowanie ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 208.728 zł.

 

 

Uroczyste otwarcie stadionu w Warcie  dnia 27 sierpnia 2011 r.

Przebudowa stadionu sportowego w Warcie została zaprojektowana przez biuro projektowe A3projekt arch. Andrzeja Antczaka i  zrealizowana w 2010 roku przez PPH MARK-BUD z Sieradza. Przebudowa obejmowała rozbiórkę starych trybun i wykonanie nowych na 550 miejsc siedzących z zadaszeniem o konstrukcji stalowej i pokryciem płytami poliwęglanowymi. W ramach tej inwestycji wykonano parking, przebudowano płytę trawiastą boiska z automatycznym nawadnianiem, ulepszono bieżnię, wykonano część nowego ogrodzenia od strony ulic Sadowej, wykonano nowe oświetlenie, wykonano nowe przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Urząd Gminy i Miasta w Warcie 3 stycznia otrzymał od PINB w Sieradzu pozwolenie na użytkowanie obiektu. Całkowita wartość inwestycji zamknęła się kwotą 1 946 124, 28 zł. Inwestycja w całości sfinansowana ze środków budżetu gminy w ramach realizacji .