OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Organizacje i instytucje arrow Stowarzyszenia
Stowarzyszenia kobiet aktywnych | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
12.09.2011.

INFORMACJA

 

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

- zgłaszanie kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe trwa od 26 listopada do 16 grudnia 2015r.

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje odnośnie trybu zgłaszania kandydatów i wyboru członków ŁWRDPP opublikowano w serwisie internetowym oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego.Na co dzień każdy z nas boryka się z brakiem czasu. Praca, dom, rodzina wymaga od nas wielu poświęceń i zaangażowania. Bardzo często jest też tak, że nasze uczestnictwo w życiu społecznym naszej gminy czy też w życiu naszej wsi jest znikome. Dlatego też, ważnym elementem naszej lokalnej społeczności stały się inicjatywy społeczności integrujące mieszkańców naszej gminy. W wyniku tych inicjatyw powstały w ostatnich latach organizacje tj. „stowarzyszenia” skupiające głównie kobiety. To właśnie z ich inicjatywy powstały na terenie 8 miejscowości gminy tj. Zagajew, Klonówek, Włyń, Cielce, Grzybki, Kamionacz – Nobela i Jeziorsko, Czartki - stowarzyszenia kobiet aktywnie działających na rzecz swoich wsi. Przyczyną ich powstania była malejąca w latach 90-tych aktywność Kół Gospodyń Wiejskich. Pojawiła się więc potrzeba stworzenia alternatywnej organizacji, która kontynuowałaby prace z kobietami na terenach wiejskich. Działania w pojedynkę sprawiają, że często jest się bezsilnym - w grupie natomiast można o wiele więcej zdziałać. Wspólne dobro wymaga wielu godzin pracy ale też przynosi wiele korzyści. Dlatego też ponad sto kobiet członkini tych stowarzyszeń postanowiło zaangażować się w życie społeczne realizując przy tym marzenia o wygodniejszym życiu dla siebie jak i dla swoich rodzin.

 

Podstawowym zadaniem powstałych stowarzyszeń jest integracja społeczna, wspieranie inicjatyw oddolnych mieszkańców wsi, promowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, aktywizacja zawodowa, działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, angażowanie dzieci i młodzieży w rozwój kulturowy wsi oraz pozyskiwanie środków unijnych na cele statutowe.           

Dzięki rejestracji powstałych organizacji – stowarzyszenia uzyskały osobowość prawną, która pozwala na dalsze działania. Przede wszystkim rejestracja stowarzyszenia dała możliwość pozyskiwania funduszy z różnych programów operacyjnych. Są to między innymi:

1.       Oś Leader w ramach PROW 2007-2013 Działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

2.       Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

3.       Aktywna Wieś Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności.

Z tychże programów skorzystały do tej pory następujące stowarzyszenia:

1. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Włyń również skorzystało z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 1 „Aktywni, świadomi obywatele wspólnoty lokalne”, Obszar wsparcia 8 Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej” pisząc projekt pn. „Teatr wiejski – teatrem naszych marzeń” o wartości 39 986,00 PLN.

3. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Grzybki natomiast skorzystało z Programu Osi 4 Leader w ramach PROW na lata 2007-2013 Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” pisząc projekt pn. „Podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi Grzybki poprzez remont świetlicy wiejskiej” o wartości 29 000,00 PLN.

W trakcie realizacji są projekty następujących stowarzyszeń:

1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko, które napisały projekt z Programu Osi 4 Leader w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” pisząc projekt pn. „Podnoszenie jakości życia mieszkańców wsi Jeziorsko poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia” o wartości 30. 638,03 PLN.

2. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew, które napisały projekt z Programu Osi 4 Leader w ramach PROW na lata 2007-2013 działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” pisząc projekt pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej sposobem pogłębiania integracji mieszkańców wsi Zagajew” o wartości 38.219,65 PLN.

Urząd Gminy w Warcie ze swej strony wspiera i będzie nadal wspierał stowarzyszenia służąc pomocom w prawidłowym przygotowywaniu wniosków, realizacji pomysłów i inicjatyw mieszkańców.

Samorząd lokalny wspólnie z członkiniami stowarzyszeń z terenu gminy Warta jest zaangażowany w uczestnictwo w wielu imprezach gminnych jak i regionalnych a nawet ponadregionalnych m.in.:

1.                           Dożynki Gminne (W ubiegłym roku 2010  oprócz tradycyjnych obrzędów po raz pierwszy zaplanowano stoiska z potrawami tradycyjnymi. Prezentacja potraw wraz z degustacją została przygotowana przez kobiety ze stowarzyszeń. Wystawione zostały do degustacji potrawy takie jak np. piernik nadwarciański z marchwią, placki ziemniaczane z farszem, żur chłopski, klopsiki z kapustą znad Warty, kapusta z grochem czy też tradycyjne wyroby wędliniarskie, których można było kosztować do woli.

2.                            Sieradzkie Stoły Wielkanocne Impreza zorganizowana z inicjatywy starosty sieradzkiego, mająca na celu pokazanie tradycji wielkanocnych kultywowanych na Ziemi Sieradzkiej - zarówno w dziedzinie kulinariów, jak i świątecznych obrzędów i obyczajów. W pokazie uczestniczyła również Gmina Warta reprezentowana przez Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Klonówek i Zagajew. Poza degustacją tradycyjnych potraw świątecznych istniała możliwość zakupienia dekoracji świątecznych oraz przysmaków wielkanocnych.

 

             

 

L.p.

 

Nazwa stowarzyszenia

 

 

Siedziba

 

Adres do korespondencji

 

 

 

 

Rok założenia

 

 

Prezes

 

 

Nr KRS

1

 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Grzybki

 

Grzybki 33a

98-290 Warta

 

Grzybki 33a

98-290 Warta
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

2008

 

Magdalena Krzywik

 

0000306279

2

 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew

 

Zagajew 16a

98-290 Warta

 

Zagajew 16a

98-290 Warta

2008

 

Agnieszka Dzieran

 

0000311148

3

 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Klonówek

 

Klonówek 14

98-290 Warta

 

Klonówek 14

98-290 Warta

 

2008

 

Maria Dominiak

 

0000313903

4

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Włyń

 

Włyń 28

98-290 Warta

 

Włyń 28

98-290 Warta

 

2009

 

Anna Michalak

 

0000327778

5

 

Stowarzyszenie „Kobiet Aktywnych  z Cielc”

 

Cielce 25

98-290 Warta

 

Cielce 25

98-290 Warta

 

2009

 

Mirosława Małuszyńska

0000329173

6

 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Kamionacz –Nobela

 

 

Kamionacz 19a

98-290 Warta

 

Kamionacz 19a

98-290 Warta

 

2010

 

Walentyna Joachimiak

 

0000349932

7

 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Jeziorsko

 

Jeziorsko 43a

98-290 Warta

 

Jeziorsko 101

98-290 Warta
Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

2010

 

Halina Spętana

 

0000356232

8

 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Czartki

 

Czartki 48

98-290 Warta

 

 

Czartki 10

98-290 Warta

 

 

2011

 

 

Magdalena Świtalska

 

 

0000393288