OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Ścieżka eduk-ekol "Warta"
Ścieżka edukacji ekologicznej Warta | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
29.12.2011.

 Image

Teren inwestycji znajduje się na terenie Gminy Warta (km 504,0 brzeg lewy - rejon mostu drogi Warta - Łódź). W ramach projektu zaplanowano wykonanie ciągu pieszego o charakterze turystyczno-edukacyjnym wraz z elementami towarzyszącymi w postaci tablic informacyjnych prezentujących wiedzę z zakresu obszaru NATURA 2000 i krajobrazu chronionego. Dodatkowym elementem przedsięwzięcia jest budowa parkingu pozwalającego odwiedzającym i turystom na pozostawienie, w sposób nie zagrażający elementom przyrody, pojazdu na obszarze chronionego krajobrazu i Natura 2000.

Na opisywane przedsięwzięcie składają się następujące elementy:

-Ciąg pieszy (chodnik w linii nasypu drogi wojewódzkiej),

-Tablice informacyjne dotyczące obszaru NATURA 2000 i krajobrazu chronionego,

-Zatoka parkingowa.

 

Realizacja:

*   zatoka parkingowa

 Image

 

*   parking

 Image

 Image

 Image

 

*   ciąg pieszy

 Image

Image

Image

Image 

Image 

 

*  tablice o charakterze edukacyjno- ekologicznym

 

Image 

 Image

 

 

Projekt jest zgodny z celami II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.3 Ochrona przyrody

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego