OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Fundusze unijne arrow Przystań kajakowa Warta
Przystań kajakowa Warta | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
02.02.2012.

 Image

Przedmiotem projektu jest budowa Przystani Kajakowej „Warta” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt zakłada powstanie obiektów małej infrastruktury turystycznej mającej za zadania ochronę obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych przed niekontrolowaną presją ruchu turystycznego. Realizacja inwestycji pozwoli na zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa poszczególnych składników przyrody na opisanym terenie. Obiekt pełnić będzie funkcje wypoczynkowo-edukacyjną.

Na opisywane przedsięwzięcie składają się następujące elementy:

-Budowa nabrzeża do cumowania;

-Tablice informacyjne;

-Budowa zjazdu z drogi;

-Adaptacja starorzecza poprzez wykonanie toru wodnego dla kajaków,

- Budowa placu manewrowego pełniącego funkcję parkingu.

 

Całkowity koszt projektu: 531 932, 14 zl

Dofinansowanie: 339 999,90 zł

 

Realizacja:

Image 

 Image

 Image

 Image

Image 

 

Projekt jest zgodny z celami II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013: Ochrona Środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie II.3 Ochrona przyrody

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego