OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start
Atrakcje turystyczne | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
03.12.2012.

Atrakcje turystyczne

 

Dzięki nieskażonej przyrodzie, znacznemu nagromadzeniu różnych zabytków oraz historii miasta teren całej gminy jest atrakcyjny turystycznie. Mieszkańcy terenów położonych w pobliżu Zbiornika „Jeziorsko” oraz władze zapraszają turystów, którzy chcą skorzystać z walorów zarówno przyrodniczych jak i architektonicznych tego terenu. Głównym walorem przyrodniczo – krajobrazowym przyciągającym turystów jest właśnie Zbiornik Jeziorsko, który może usatysfakcjonować zwolenników biernego wypoczynku nad wodą, amatorów sportów wodnych, myśliwych i wędkarzy. Południowa bogata w ryby część, przyciąga licznych wędkarzy, natomiast północna jest idealna dla żeglarzy i motorowodniaków. Płaskie ukształtowanie terenu w pobliżu zalewu sprzyja silnym wiatrom, wykorzystywanym chętnie przez żeglarzy. Klub Turystyki wodnej Warta organizuje corocznie Regaty o Błękitną wstęgę Zalewu Jeziorsko oraz spływy kajakowe. Po drugiej stronie wody aż do Rossoszycy rozciągają się rozległe lasy, niezwykle urodzajne w borowiki i podgrzybki – jest to raj dla grzybiarzy i miłośników leśnych wędrówek. Prze gminę przebiegają atrakcyjne szlaki turystyczne: Walk Nad Wartą w 1939 roku, Władysława Reymonta, Powstańców 1863 r. oraz Kazimierza Deczyńskiego a także rowerowe: sieradzka S-ka, która łączy się z międzynarodowym szlakiem rowerowym łączącym Łódź z Berlinem. Przez Miasto i Gminę przebiega również Trójkowa Magistrala Rowerowa Szklarska Poręba - Augustów.

Atrakcją turystyczną terenu Gminy i Miasta Warta są również obiekty architektury i budownictwa: zespoły sakralne, kaplice, pałace i dwory, historyczny układ przestrzenny (rynek Warcki), kamienice, architektura przemysłowa (młyny), obiekty archeologiczne (grodziska, cmentarzyska) oraz wiele miejsc pamięci historycznej.

Na terenie gminy znajdują się zabytki wpisane do rejestru w tym zabytki architektury murowanej i drewnianej, zabytkowe parki. Cennymi obiektami atrakcji turystycznej są kościoły i zespoły klasztorne m.in. Kościół i Klasztor OO Bernardynów w Warcie, Klasztor SS Bernardynek w Warcie, Kościół p.w. św. Mikołaja w Warcie, drewniany kościół w Rossoszycy, Górze i Kamionaczu. Architekturę świecką reprezentują interesujące zespoły rezydencjonalne, pałace i zespoły dworsko-parkowe, w Małkowie, w Ustkowie, w Mikołajewicach, w Rożdżałach, w Cielcach. Obecnie większość obiektów wykorzystywana jest do celów mieszkalnych (Cielce, Ustków), restauracyjno-hotelarskich (Małków) a niektóre pełnią funkcje placówek pomocy społecznej (Rożdżały).

Wiele obiektów dworskich nabytych przez nowych właścicieli jest poddawana zabiegom remontowym i konserwatorskim (Ustków). W otoczeniu wielu obiektów pałacowych i dworskich znajdują się zabytkowe parki (Rożdżały, Małków, Cielce).

Elementem zabytkowym architektury miejskiej, przyciągającej uwagę jest Ratusz z 1842 r. dawne jatki oraz kamienice w Warcie.

Przeszłość historyczną dokumentują stanowiska archeologiczne (grodzisko w Małkowie, cmentarzysko w Górze). Upowszechnianiem dawnej historii i kultury tego terenu, służącym swą działalnością jest Muzeum Miasta i Rzeki Warta, które ukazuje w swych wystawach i stałych ekspozycjach dorobek materialny tej ziemi.

 

 

 

 
« poprzedni artykuł