OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez org.pozarządowe
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez org.pozarządowe | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
29.01.2014.

Informacja

 

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

przez organizacje pozarządowe w roku 2014 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska; pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i Miasta Warta.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Warta informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2014 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska; pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i Miasta Warta.

wybrano następujące oferty:

 

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawczego im. dr. E. Kaleniewicz Oddział w   Warcie

 

 Nazwa zadania - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

 Przyznane środki na realizację zadania - 82.000,00 zł.

 

2. Fundacja Na Rzecz Zachowania Wartości i Tradycji Pałacu w Małkowie

 

Nazwa zadania - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Przyznane środki na realizację zadania - 6.000,00 zł.

 

  

3. Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta

 

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania - 175.000,00 zł.

 

 

4. Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie

 

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

Przyznane środki na realizację zadania - 26.000,00 zł

 

 

 

5. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze

 

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

Przyznane środki na realizację zadania -12.000,00 zł.

 

 

 6. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. dr. E. Kaleniewicz Oddział w Warcie

 

Nazwa zadania - Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

Przyznane środki na realizację zadania - 5.000,00 zł.

 

 

7. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „AS” w Jakubicach

 

Nazwa zadania - Popularyzacja zapasów wśród dzieci

Przyznane środki na realizację zadania -10.000,00 zł.

 

 

8. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Warta

 

Nazwa zadania - Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

Przyznane środki na realizację zadania - 7.000,00 zł

 

 

 9. Polski Związek Wędkarski w Sieradzu

 

Nazwa zadania - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

Przyznane środki na realizację zadania - 3.000,00 zł

 

 

10. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Sieradzu (koło nr 1 w Warcie)

 

Nazwa zadania - Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

Przyznane środki na realizację zadania  - 3.000,00 zł.

    

 

11. Oddział Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu

 

Nazwa zadania -Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta  

 Przyznane środki na realizację zadania – 24.000,00 zł.

 

 

12. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic w Rossoszycy

 

Nazwa zadania - Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w rejonie działania Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.

Przyznane środki na realizację zadania –  1.700,00 zł.

   

 

13. Warckie Centrum Kultury w Warcie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania – 3.000,00 zł.

 

 

14. Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy oddziale PTTK w Warcie

 

Nazwa zadania - Promocja i upowszechnianie turystyki

Przyznane środki na realizację zadania – 800,00 zł.

 

15. Społeczne Stowarzyszenie Ekologiczno - Krajoznawcze „Dolina Warty”

 

Nazwa zadania - Promocja i upowszechnianie turystyki

Przyznane środki na realizację zadania – 800,00 zł.

 

 

16. Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Warta

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Publicznego Gimnazjum w Warcie

Przyznane środki na realizację zadania –  6.000,00 zł.

 

 

17. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” Jakubice

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

 Przyznane środki na realizację zadania – 6.000,00 zł.

 

 

18.Uczniowski Klub Sportowy „ZEUS” z Rossoszycy

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy

Przyznane środki na realizację zadania –  2.000,00 zł.

 

 

19.Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie 

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Raczkowie

Przyznane środki na realizację zadania – 2.000,00 zł.

   

   

20. Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Warta 

Przyznane środki na realizację zadania – 17.000,00 zł.

 

 

21. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Socha 

Przyznane środki na realizację zadania –  3.000,00 zł.

 

 

22. Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Ustków 

Przyznane środki na realizację zadania –  4.000,00 zł.

 

    

23.Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele” w Warcie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu

Przyznane środki na realizację zadania – 1.500,00 zł.

 

    

24. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie

 

Nazwa zadania - Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu, narkotykom i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania – 1.000,00 zł.

    

 

25. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

Przyznane środki na realizację zadania – 1.300,00 zł.

 

 

26. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew

Nazwa zadania - Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży sołectwa Zagajew i zagospodarowanie wolnego czasu

Przyznane środki na realizację zadania – 1.500,00 zł.

 

 

Wyżej wymienione organizacje pozarządowe działają zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami) oraz spełniają wymogi określone w załączniku do Zarządzenia Nr 81/13 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska; pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i Miasta Warta w 2014 roku.

 

 

 

 

                                                                                                                                Burmistrz Gminy i Miasta Warta

 

                                                                                                                                            Jan Serafiński

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »