OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu współpracy
Ogłoszenie w sprawie konsultacji programu współpracy | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
13.10.2014.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA

z dnia 13 października 2014 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

 

Na podstawie Uchwały Nr LIX/293/10 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

 

1)    Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy i Miasta Warta.

2)    Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy i Miasta Warta z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”.

3)    Konsultacje odbędą się w okresie od 20 października 2014 r. do 27 października 2014r.  w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.

4)     Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl w zakładce pożytek publiczny. Wypełniony formularz można przekazać:

a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy i Miasta w Warcie, ul. Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta,

b) drogą elektroniczną na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 27 października 2014 r. nie będą rozpatrywane.

5) Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy i Miasta Warta.

 

W załączeniu:

1. Projekt Programu

2. Formularz konsultacji

                                              

                                                           Burmistrz Gminy i Miasta Warta

Jan Serafiński

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »