OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Pożytek publiczny arrow Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez org.pozarządowe
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez org.pozarządowe | Drukuj |
Redaktor: stazysta admin   
12.02.2015.

 

 

Informacja

 

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2015 w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska; pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i Miasta Warta.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Warta informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art 3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015                w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania               i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska; pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i Miasta Warta wybrano następujące oferty:

 

 1. Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy PTTK im. dr. E. Kaleniewicz Oddział w Warcie

 

 Nazwa zadania - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 Przyznane środki na realizację zadania - 89.000,00 zł.

 

2. Fundacja Na Rzecz Zachowania Wartości i Tradycji Pałacu w Małkowie

 

Nazwa zadania - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Przyznane środki na realizację zadania - 1.000,00 zł.

 

3. Fundacja Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”

 

Nazwa zadania - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Przyznane środki na realizację zadania - 0,00 zł.

  

4. Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta

 

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania - 162.000,00 zł.

 

5. Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie

 

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Ustków

Przyznane środki na realizację zadania - 26.000,00 zł

 

6. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze

 

Nazwa zadania - Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców wsi Socha

Przyznane środki na realizację zadania -12.000,00 zł.

 

 7. Klub Turystyki Wodnej „WARTA” przy PTTK im. dr. E. Kaleniewicz Oddział w Warcie

 

Nazwa zadania - Popularyzacja walorów krajoznawczych zbiornika Jeziorsko na kanwie zawodów sportowych

Przyznane środki na realizację zadania - 9.000,00 zł.

 

8. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „AS” w Jakubicach

 

Nazwa zadania - Popularyzacja zapasów wśród dzieci

Przyznane środki na realizację zadania - 7.000,00 zł.

 

9. Uczniowski Ludowy Klubu Sportowy „28” we Włyniu

 

Nazwa zadania - Popularyzacja zapasów wśród dzieci

Przyznane środki na realizację zadania - 4.000,00 zł.

 

10. Uczniowski Klub Sportowy „JUNIOR” Warta

 

Nazwa zadania - Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

Przyznane środki na realizację zadania - 5.000,00 zł

 

11. Krajowy Organ Krzepienia Siły Oraz Wspierania Nowatorskich Inicjatyw Atletycznych

 

Nazwa zadania - Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piłki siatkowej  i piłki nożnej

Przyznane środki na realizację zadania - 5.000,00 zł

 

12. Polski Związek Wędkarski w Sieradzu

 

Nazwa zadania - Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci z terenu gminy i miasta Warta poprzez popularyzację wędkarstwa

Przyznane środki na realizację zadania - 3.000,00 zł

 

13. Warckie Centrum Kultury 

 

Nazwa zadania - Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród mieszkańców miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania - 3.000,00 zł

 

14. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Sieradzu (Koło nr 1 w Warcie)

 

Nazwa zadania - Integracja emerytów i rencistów – kulturalny rozwój środowiska

Przyznane środki na realizację zadania  - 3.000,00 zł.

    

15. Oddział Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu

 

Nazwa zadania -Prowadzenie świetlicy środowiskowej (profilaktycznej) dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Warta  

 Przyznane środki na realizację zadania – 26.000,00 zł.

 

16. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Rossoszycy i Okolic w Rossoszycy

 

Nazwa zadania - Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów gimnazjum w rejonie działania Niepublicznego Gimnazjum SPiRRiO w Rossoszycy.

Przyznane środki na realizację zadania –  1.700,00 zł.

   

17. Warckie Centrum Kultury w Warcie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie działalności wychowawczej przeciwdziałającej alkoholizmowi oraz organizowanie festynów i koncertów antyalkoholowych na terenie miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania – 3.000,00 zł.

 

18. Muzeum Miasta i Rzeki Warty przy oddziale PTTK w Warcie

 

Nazwa zadania - Promocja i upowszechnianie turystyki

Przyznane środki na realizację zadania – 850,00 zł.

 

19. Społeczne Stowarzyszenie Ekologiczno - Krajoznawcze „Dolina Warty”

 

Nazwa zadania - Promocja i upowszechnianie turystyki

Przyznane środki na realizację zadania – 850,00 zł.

 

20. Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Warta

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Publicznego Gimnazjum w Warcie

Przyznane środki na realizację zadania –  6.000,00 zł.

 

21. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „As” Jakubice

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

 Przyznane środki na realizację zadania – 3.000,00 zł.

 

22. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „28” we Włyniu

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych  na terenie Szkoły Podstawowej w Jakubicach i we Włyniu

 Przyznane środki na realizację zadania – 3.000,00 zł.

 

23. Uczniowski Klub Sportowy „ZEUS” z Rossoszycy

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Rossoszycy

Przyznane środki na realizację zadania –  2.000,00 zł.

 

24. Uczniowski Klub Sportowy w Raczkowie 

 

Nazwa zadania - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na terenie Szkoły Podstawowej w Raczkowie

Przyznane środki na realizację zadania – 2.000,00 zł.

     

25. Miejski Klub Sportowy „JUTRZENKA” Warta

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie miasta Warta 

Przyznane środki na realizację zadania – 17.000,00 zł.

 

26. Ludowy Klub Sportowy „SOCHA” w Sosze

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Socha 

Przyznane środki na realizację zadania –  3.000,00 zł.

 

27. Ustkowski Klub Sportowy w Ustkowie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie zajęć profilaktycznych i instruktażowych w placówkach sportowych w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Ustków 

Przyznane środki na realizację zadania –  4.000,00 zł.

    

28. Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Poszkodowanych w Wypadkach „Razem możemy wiele” w Warcie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie działalności służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych wśród osób niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach i zagrożonych patologią oraz rozwijanie działalności kulturalnej w celu promowania wzorów trzeźwego stylu życia i zagospodarowania wolnego czasu

Przyznane środki na realizację zadania – 1.500,00 zł.

    

29. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie

 

Nazwa zadania - Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu, narkotykom i innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

Przyznane środki na realizację zadania – 1.000,00 zł.

 

30. Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

 

Nazwa zadania - Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie

Przyznane środki na realizację zadania – 1.300,00 zł.

 

31. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew

 

Nazwa zadania - Prowadzenie działalności wychowawczej i profilaktycznej przeciwdziałającej alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży sołectwa Zagajew i zagospodarowanie wolnego czasu

Przyznane środki na realizację zadania – 1.500,00 zł.

 

32. Brak złożonych ofert

 

Nazwa zadania – Przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii w placówkach oświatowych na terenie gminy i miasta Warta

 

 

 

Wyżej wymienione organizacje pozarządowe działają zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) oraz spełniają wymogi określone w załączniku do Zarządzenia Nr 2/15 Burmistrza Gminy i Miasta Warta z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska; pomocy społecznej; ochrony i promocji zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Gminy i Miasta Warta w 2015 roku.

 

Z-ca Burmistrza 

Sławomir Janczak

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »