OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Nowiny arrow Nowiny arrow Informacje dla rolników poszkodowanych suszą
Informacje dla rolników poszkodowanych suszą | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
21.07.2015.

Informacje dla rolników poszkodowanych suszą z terenu gminy i miasta WARTA

 

 1.  W celu otrzymania pomocy w postaci kredytów klęskowych, rolnicy u których wystąpiły szkody spowodowane klęską suszy w uprawach polowych mogą zgłaszać straty wypełniając wnioski wraz z załącznikami.

2.  Druki  wniosków  wraz z załącznikami  można  będzie  pobierać  u  Sołtysów  w  Urzędzie Gminy i Miasta w Warcie oraz ze strony www.gimwarta.pl wzory dokumentów(druki suszowe).

3.  Wypełnione  wnioski wraz z załącznikami  należy  składać  u  Sołtysów lub bezpośrednio do tut. Urzędu  w  terminie do 28 lipca 2015 r.(wtorek).

4.  Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2015 rok, złożonego w ARiMR w Sieradzu i poświadczonego pieczątką Agencji.

5.  Według komunikatów IUNG Puławy, straty na naszej gminie można szacować  tylko w zbożach jarych i ozimych rosnących na słabszych glebach tj. klasy VI, V i IVb. Szacunkowe  wielkości straty w procentach,  nie powinny być większe jak 20% do 45 % w zbożach jarych  oraz  20% do 30 %  w zbożach ozimych,  podane we  wniosku straty w innych roślinach nie będą szacowane.    

6.  UWAGA – jeżeli nie będą wypełnione załączniki do wniosku lub brak kserokopii  wniosku  o

     dopłaty bezpośrednie na 2015 r.  potwierdzonego pieczątką  ARiMR w Sieradzu – wniosek o

     szacowanie szkód nie będzie rozpatrywany,

7.  Prosimy uważnie czytać objaśnienia pod wnioskiem i załącznikami. Więcej informacji w temacie

     suszy można uzyskać na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kolejności wejść :

     Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Gospodarka, Rolnictwo, szkody w gospodarstwach rolnych,  szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2015

r.

     

Burmistrz  Gminy i Miasta Warta
Jan Serafiński   

 

Wzory dokumentów wszczynających procedurę szacowania szkód dla rolników

·  Powiadomienie ŁUW w Łodzi o zamiarze wszczęcia procedury związanej z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych (233.36 KB)

·  Przykład zarządzenia wójta ustalającego imienny skład osobowy gminnej komisji ds. szacowania szkód (190.78 KB)

·  Wniosek rolnika o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym (236.83 KB)

·  Oświadczenie o nieponiesionych szkodach i nie składaniu wniosków o oszacowanie szkód na terenie innych gmin, poza gminą w której znajduje się siedziba gospodarstwa (166.35 KB)

·  Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw w 2015 r., o średnich plonach, średnich cenach i kosztach nieponiesionych w gospodarstwie za okres 3 lat (387.65 KB)

·  Tabela pomocnicza do oświadczenia nr 1 (dotyczy wyłącznie gospodarstw prowadzących rachunkowość) (308.86 KB)

·  Oświadczenie nr 2 o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji). Wzory do obliczania stanów średniorocznych zwierząt gospodarskich i przelotowości (232.47 KB)

·  Przykłady obliczeń stanów średniorocznych zwierząt w gospodarstwie (80.8 KB)

·  Oświadczenie nr 3 o poniesionych szkodach w budynkach i innych środkach trwałych w gospodarstwie (188.56 KB)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »