OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Inwestycje arrow Inwestycje 2015
Inwestycje 2015 | Drukuj |
Redaktor: Robert S.   
14.08.2015.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych

2015 r.

 

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Grabinka o dł. 980 mb.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek. Umowa nr 272.5.2015 z dnia 07.07.2015 r., Termin wykonania: do 20.08.2015 r. Koszt zadania: 166.276,07 zł. brutto oraz nadzór inwestorski w kwocie: 2.974,00 zł. brutto.

2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości  Wola Zadąbrowska Nowa Wieś – Wola Zadąbrowska Stara Wieś o dł. 640 mb.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek. Umowa nr 272.5.2015 z dnia 07.07.2015 r., Termin wykonania: do 20.08.2015 r. Koszt zadania: 141.565,13 zł. brutto oraz nadzór inwestorski w kwocie: 2.386,00 zł. brutto.

3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zadąbrów Rudunek o dł. 750 mb.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek. Umowa nr 272.5.2015 z dnia 07.07.2015 r., Termin wykonania: do 20.08.2015 r. Koszt zadania: 149.980,05 zł. brutto oraz nadzór inwestorski w kwocie: 2.415,00 zł. brutto.

4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Witów - Czartki o dł. 980 mb.

Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Czartek. Umowa nr 272.4.2015 z dnia 03.07.2015 r., Termin wykonania: do 04.09.2015 r. Koszt zadania: 583.865,48 zł. brutto oraz nadzór inwestorski w kwocie: 17.348,00 zł. brutto.  Dotacji z UM w Łodzi : 131.850,00 zł.

5. Przebudowa ul. Terenowej w Warcie

Dokumentacja techniczna w trakcje realizacji przez Firmę F.U.H. „WADRI” z siedzibą w Sieradzu  za kwotę : 29.520,00 zł. brutto.  Termin wykonania: do 21.12.2015 r. na podstawie aneksu nr 2 z dnia 28.05.2015 r. do umowy podstawowej nr 62/2014 z dnia 29.0009.2014 r.

6. Przebudowa ul. Tarnowskiego w Warcie

Na tym zadaniu wykonano „ Koncepcję przebudowy ul. Tarnowskiego w Warcie ” przez firmę Sieradzkie Kruszywa Mineralne z siedzibą Bronisławów za kwotę 7.896,60 zł. brutto. na podstawie umowy nr 44/2015  z dnia 25.03.2015 r.

7. Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamionacz

Zadanie zostało zrealizowane przez F.H.U. „INSTAL” z siedzibą Miedze 34 na podstawie umowy nr 43/2015 z dnia 25.03.2015 r. za kwotę 8.979,00 zł. brutto w tym środki funduszu sołeckiego w wysokości 2.000,00 zł.

8. Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Mikołajewice i w Warcie na ul. Cegielnianej oraz przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Warcie na ul. Terenowej

Dokumentacja techniczna w trakcje realizacji przez F.H.U. „INSTAL” z siedzibą Miedze 34 na podstawie umowy nr 60/2015 z dnia 28.05.2015 r. za kwotę 23.999,76 zł. brutto. w tym:

- dobudowa linii oś. ul w Mikołajewicach za kwotę 3.999,96 zł. brutto ( śr. fund. sołeckiego)

- dobudowa linii oś. ul. w Warcie na ul. Cegielnianej za kwotę 9.999,90 zł. brutto

- przebudowa linii oś. ul. w Warcie na ul. Terenowej za kwotę 9.999,90 zł. brutto

Termin wykonania: do 21.12.2015 r.

9. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko – Budowa przystani jachtowej na Zbiorniku Jeziorsko w Ostrowie Warckim.

Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Opracowano kartę informacyjną oraz raport dla przeprowadzenia oceny na środowisko i wydanie decyzji środowiskowej.

10. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty i Zbiornika Jeziorsko – Wieże widokowe

opracowano kartę informacyjną dla celów postępowania w sprawi oceny oddziaływania na środowisko – koszt 2 500 zł plus 23% VAT.

11. Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły Podstawowej w Cielcach

Zlecono opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej – koszt 20 000 zł brutto – termin wykonania 15 września 2015 r

12. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ustkowie

Zlecono opracowanie dokumentacji techniczno kosztorysowej koszt 20 000 zł brutto– termin wykonania 15 września 2015 roku

13. Budowa hali sportowej w Warcie – aktualizacja dokumentacji

W ramach praw autorskich projekt aktualizuje firma A3projekt Andrzej Antczak z Sieradza – koszt wykonania 41 964,00 zł brutto, termin wykonania 30 października 2015 roku.

 

 

Dnia, 17.08.2015r.

PSZOK w Warcie oficjalnie otwarty

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warcie od pierwszych dni sierpnia działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Dziś przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” i samorządowcy dokonali oficjalnego otwarcia obiektu.

Mieszkańcy gminy mogą za darmo przywozić do niego wszystkie rodzaje śmieci i wyrzucać do odpowiednich kontenerów. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 i w soboty od 8 do 14. – W sytuacjach wyjątkowych, ale naprawdę ekstremalnych, gdy ktoś będzie chciał przywieźć odpady poza ustalonymi godzinami pracy obiektu, nasi pracownicy otworzą bramę i umożliwią wjazd – mówi Jacek Maj, dyrektor ZGKiM w Warcie.

Budowa PSZOK-u to dla samorządów gminnych nie żadna fanaberia ani zbytek, lecz konieczność wymuszona nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis wszedł w życie 1 lipca 2013 r. i dał gminom 3 lata na przygotowanie mieszkańcom wydzielonych miejsc, w których mogą pozbywać się odpadów. Ustawa mówi co prawda, że gminy mogą się łączyć i budować – dajmy na to – jeden PSZOK na kilka gmin, ale to tylko teoria. W praktyce system ten niekoniecznie musi działać ze względu na odległość. Mówiąc wprost: im dalej będą mieli mieszkańcy do PSZOK-u, tym więcej będzie takich, którzy będą mieć bliżej do lasu. I to tam, a nie w kontenerach, wylądują odpady.

Ustawodawca nie narzucił formy PSZOK-u. – Wielkość obiektu, jego usytuowanie czy wewnętrzna organizacja pracy zależy od specyfiki danej gminy, a przede wszystkim od liczby mieszkańców. PSZOK ma być po prostu gotowy na przyjmowanie odpadów i ich selekcję, a jak on będzie wyglądał, zależne jest od samorządu – wyjaśnia Piotr Szewczyk, dyrektor ZUOK „Orli Staw” w Cekowie.

Zanim burmistrz gminy i miasta Warta Jan Serafiński przeciął wstęgę, rozpoczynając działalność PSZOK-u, w magistracie odbyła się sesja zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”. – Przekonywaliśmy na nim, że budowa tego rodzaju obiektów jest bardzo potrzebna. Zresztą przekonujemy o tym odkąd weszła w życie nowelizacja ustawy tzw. śmieciowej. Gdy w 2013 r. informowałem samorządy, że jest okazja skorzystać z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i za to pieniądze zbudować PSZOK-i, pomysł podchwyciły tylko dwa samorządy, w tym Warta – podsumował spotkanie w urzędzie Daniel Tylak, przewodniczący zarządu ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Gmina Warta jest na razie trzecim samorządem wśród 21 członków ZKG, który ma swój PSZOK. Oprócz niej posiadają je jeszcze Sieradz (miasto i gmina liczone są razem, ze względu na dostęp do PSZOK-u należącego do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych przy ul. Dzigorzewskiej w Sieradzu) i Gołuchów w powiecie pleszewskim (woj. wielkopolskie). W powiecie sieradzkim do budowy przymierzają się jeszcze gminy Wróblew, Goszczanów i Burzenin. Będą to jednak siłą rzeczy obiekty mniejsze od warckiego.

Źródło:  gazetaregionu.pl