OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe nr 5EP/2015
Zapytanie ofertowe nr 5EP/2015 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
24.08.2015.

Image

 

Zapytanie ofertowe nr 5EP/2015

Warta dn. 24.08.2015 r.

 

Gmina i Miasto Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

 

 

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Zapytanie ofertowe nr 5EP/2015

Zakup roślin doniczkowych

            W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu pn. „Moja wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zapraszamy do składania ofert na zakup roślin doniczkowych na potrzeby projektu.

                                                                                        

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000  euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup roślin doniczkowych wraz z dostawą do siedziby szkoły.

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

 

Ilość

 

Jedn. miary

 

Cena jedn.          w złotych brutto

 

 

Wartość

w złotych

brutto

1

Rosiczka Drosera anglica 

1

sztuka

 

 

2

Muchołówka Dionaea muscipula 'Coquillage'

1

sztuka

 

 

3

Dzbanecznik Nepenthes 'Hookeriana' L

1

sztuka

 

 

4

Kapturnice Sarracenia 'Lucky Leuco' M

1

sztuka

 

 

5

Kaktus Brasilicactus haselbergii

1

sztuka

 

 

6

Kaktus „Żywy kamień” Lithops dorotae

1

sztuka

 

 

7

Bluszcz: Hedera 

1

sztuka

 

 

 

8

Bluszcz Hedera wielkolistny

1

sztuka

 

 

9

Zanokcica - Asplenium antiquum

1

sztuka

 

 

10

Fikus (Figowiec) benjamiński – Ficus benjamina kinky 

1

sztuka

 

 

11

Grubosz, Drzewko Szczęścia – Crassula

1

sztuka

 

 

12

Gardenia

1

sztuka

 

 

 

13

Fiołek afrykański

9

sztuka

 

 

 

14

Bonsai MIX

1

sztuka

 

 

 

15

Osłonki do doniczek

21

sztuka

 

 

 

 

              RAZEM ZŁ                  

 

 

 

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowanie do 16.09.2015 r.

                                                                                  

Kryterium wyboru ofert

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia oraz będzie zgodna
z niniejszym zapytaniem.

 

Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej na adres Gmina i Miasto Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta do dnia 04.09.2015 r. do godz. 12:00. Temat zaadresowanej koperty: Oferta zakupu roślin doniczkowych do projektu pn. „Moja wymarzona ekopracownia w Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu

1)      Oferta musi składać się z wypełnionej tabeli „Opis przedmiotu zamówienia”
w niniejszym zapytaniu,

2)      Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona,

3)      Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 07.09.2015 r.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »