OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here: Start arrow Zamówienia publiczne arrow Zapytanie ofertowe nr 6EP/2015
Zapytanie ofertowe nr 6EP/2015 | Drukuj |
Redaktor: Krzysiek K.   
24.08.2015.
Image

Zapytanie ofertowe nr 6EP/2015

Warta dn. 24.08.2015 r.

 

Gmina i Miasto Warta

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 

Zapytanie ofertowe nr 6EP/2105

Zakup roślin doniczkowych

            W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Warta projektu pn. „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zapraszamy do składania ofert na zakup roślin doniczkowych na potrzeby projektu.

                                                                                        

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000  euro. Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup roślin doniczkowych wraz z dostawą do siedziby szkoły.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

L.p.

 

Przedmiot zamówienia

 

Ilość

 

Jedn. miary

 

Cena jedn.          w złotych brutto

 

 

Wartość

w złotych

brutto

1

Storczyk

 

1

sztuka

 

 

2

Mimoza

 

1

sztuka

 

 

3

Kordylina krzewiasta

 

1

sztuka

 

 

4

Zanokcica gniazdowa

 

1

sztuka

 

 

5

Dracena

 

1

sztuka

 

 

6

Szeflera

 

1

sztuka

 

 

7

Fikus sprężysty

 

1

sztuka

 

 

8

Hedera

 

1

sztuka

 

 

9

Kroton

1

sztuka

 

 

10

Kalatea

 

1

sztuka

 

 

 

              RAZEM ZŁ                  

 

 

 

Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać zrealizowanie do 16.09.2015 r.

                                                                                  

Kryterium wyboru ofert

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT i wszelkie inne koszty, których poniesienie okaże się konieczne w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za całość zamówienia oraz będzie zgodna
z niniejszym zapytaniem.


Miejsce, sposób i termin składania ofert

Oferty należy składać w formie papierowej na adres Gmina i Miasto Warta, Rynek im. Wł. St. Reymonta 1, 98-290 Warta do dnia 04.09.2015 r. do godz. 12:00. Temat zaadresowanej

koperty: Oferta zakupu roślin doniczkowych do projektu pn. „Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w im. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich we Włyniu”.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą brane pod uwagę.

Opis warunków udziału w postępowaniu

1)      Oferta musi składać się z wypełnionej tabeli „Opis przedmiotu zamówienia”
w niniejszym zapytaniu,

2)      Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie odrzucona,

3)      Oferta ma obejmować całość zamówienia.

 

Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte do dnia 07.09.2015 r.

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 

 

 

 

Zamawiający

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »