• Urząd Miejski w Warcie

  Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

  98 – 290 Warta

  tel. (43) 8287 100  tel. fax. (43) 8287 114

  Urząd czynny: poniedziałek – piątek

  w godzinach 7:30 – 15:30

  Numer konta

  Urzędu Miejskiego w Warcie:

  81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

 

 

 1.    Burmistrz Warty – tel. (43) 8287 106  – Krystian Krogulecki, tel. kom. 500 114 181 Burmistrz Warty przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 8:00-15:00
 2.    Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Warta – tel. (43) 8287 107
 1.      Skarbnik – tel. (43) 8287 112   –  Grażyna Zdunek, tel. kom. 500 114 183
 2.      Sekretarz – tel. wew. (43) 8287 108 – Krzysztof Polusik Tel. kom. 500 114 184
 3.   Radca Prawny – Bożena Pachulska

 

Samodzielne Stanowiska Pracy

 

 1. Kierownik USC – Aleksandra Nowicka tel. (43) 8287 110
 2. Zastępca Kierownika USC – Joanna Wawrzyniak tel. (43) 8287 110
 3. Specjalista ds. obsługi USC – Krystyna Mordal – tel. (43) 8287 110
 4. Inspektor ds. organizacyjnych, obsługa jednostek pomocniczych, sekretariat burmistrza –  

          Anna Lament – tel. (43) 8287 100

 1. Inspektor ds. organizacyjnych, skarg i wniosków, sekretariat zastępcy burmistrza –– Beata Włodarczak 

          tel. (43)8287 100

 1. Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i Miasta Warta – Monika Wachowska – tel. (43) 8287 104
 2. Inspektor ds. kadr – Ilona Siewior – tel. (43) 8287 104
 3. Informatyk – Robert Skrzypiński – tel. (43) 8287 119
 4. Informatyk – Krzysztof Kona –  tel. (43) 8287 119

 

Wydziały

 

Wydział Budżetu

 

 1. Zastępca skarbnika, Kierownik Wydziału – Karolina Rogacka - Wawrzyniak – tel. (43) 8287- 112
 2. Inspektor ds. księgowości budżetowej, KZP, inwentaryzacja, VAT – Agnieszka Miłosz – tel.

           (43) 8287 117

 1. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Toczała - Maćczak – tel. (43) 8287 117
 2. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Renata Oczkowska – tel. (43) 8287 117
 3. Inspektor ds. księgowości budżetowej, place, ZUS - Urszula Stasiak – tel. (43) 8287 117

 

Wydział Podatków i Opłat

 

 1. Kierownik Wydziału – Sławomir Wawrowski – tel. (43) 8287 101
 2. Inspektor ds. wymiaru podatków – Anna Górnacka – tel. (43) 8287 101
 3. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Kopytek – tel. (43) 8287 101
 4. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Dorota Woźniak – tel. (43) 8287 101
 5. Inspektor ds. obsługi interesantów w zakresie podatków i opłat – Aurelia Łuczak tel.

          (43) 8287 103

 

Wydział Oświaty

 

 1. Kierownik Wydziału – Ewelina Alberczak – tel. (43) 8287 111
 2. Inspektor ds. księgowości oświaty, płace, ZUS  - Anna Mikołajczyk – tel. (43) 8287 111
 3. Inspektor ds. księgowości oświaty – Mirosława Michalak – tel. (43) 8287 111
 4. Inspektor ds. bhp i oświaty – Iwona Kupczyk – tel. (43) 8287 111

 

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

 

 1. Kierownik Wydziału – Mirosław Frontczak - tel. (43) 8287 113, tel. kom. 500 114 185
 2. Inspektor ds. drogownictwa – Włodzimierz Janiak - tel.  (43) 8287 113
 3. Inspektor ds. budownictwa – Dariusz Milosz - tel. (43) 8287 113
 4. Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych  inwestycji i rozwoju – Agnieszka Grembowicz - tel. (43) 8287 113

 

Wydział Gospodarki Gruntami, Geologii  i Gospodarki Wodnej

 

 1. Kierownik Wydziału– Karina Brodzicka tel. (43) 8287 116, tel. kom. 514 483 054
 2. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Bożena Krogulecka – tel. (43) 8287 116
 3. Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami –Marcin Wicherski – tel. (43) 8287 116

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego

 

 1. Kierownik Wydziału, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych– Łukasz Kałuża,    (43) 8287

         105,tel. kom. 603 045 912

 1. Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej   – Łukasz Jeziorny– tel. (43) 8287 105
 2. Inspektor ds. rolnictwa i ochrony Środowiska – Krzysztof Żubrowski – tel. (43) 8287 105
 3. Inspektor ds. gospodarki odpadami- Mariusz Lewandowski- (43) 8287 105
 4. Robotnik gospodarczy

 

Wydział Infrastruktury Turystyczno-Sportowej  Zamówień Publicznych i Promocji

 

 1. Kierownik Wydziału - Tomasz Jachowicz – tel. kom. 798 872 271 ,tel.(43) 8287 115
 2. Podinspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania oraz współpracy z   

         organizacjami pozarządowymi – Karolina Piekarek – tel.  (43) 8287 115

 1. Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania –Kinga Zagłoba– tel.  (43)  

 8287 115

 

Stanowiska ds. gospodarczych

 

 1. Kierowca, konserwator – Józef Bartczak, tel. kom. 500 114 186
 2. Robotnik gospodarczy – Małgorzata Pawlak
 3. Robotnik gospodarczy – Renata Mamot
 4. Robotnik gospodarczy –  Jakub Szymczak
 5. Robotnik Gospodarczy ORLIK - Tadeusz Żak