PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ 

Rejon Energetyczny Sieradz informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

15.11.2019r. godz. 8-15 Jeziorsko (stacja 3-0316, 3-0318, 3-1615, 3-1943);

18.11.2019r. godz. 8-16  Głaniszew (stacja 30514),

19.11.2019r. godz. 8-15 Wroniawy (stacja 3-1038, 3-1042, 3-1043, 3-1764, 3-1833)

25.11.2019 r. godz.: 8-14: Warta (stacja 3-0043) ul. Sieradzka 7a,22,24,26,28, Duszniki 91,93,94; Zamłynie (3-0355)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w  wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.