PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ 

Rejon Energetyczny Sieradz informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

3.10.2019r. godz. 8-15 Jeziorsko (stacja 3-0316, 3-0318, 3-1615, 3-1943); Zakrzew (stacja 3-1109);

16.10.2019r. godz. 8-15 Cielce (stacja 3-0164), Proboszczowice (stacja 3-0649);

18.10.2019r. godz. 8-15  Duszniki (stacja 3-1442), Warta ul. Szymańskiego, Głęboka, Grzybki (stacja 3-0291);Tomisławice Kolonia (stacja 3-1389);

22.10.2019r. godz. 8-15 Ustków (stacja 3-0937), Żerechów, Socha (stacja 3-0765);

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w  wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.