PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ 

Rejon Energetyczny Sieradz informuje  swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla  miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

17.07.2019r. godz. 8-15 Rożdżały (stacja 3-0652)

26.07.2019r. godz. 8-15 Socha (stacja 3-0765)

30.07.2019r. godz. 8-15 Warta (stacja 3-1862) ul. Cegielniana 7, 13, Deczyńskiego, Sadowa, Wola Łaska (stacja 3-0758)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych  od  RE  Sieradz  może nie  dojść do wyłączeń w  wyżej podanych terminach.

Zamieszczona informacja znajduje się na firmowej stronie: www.pgedystrybucja.pl.

Informacje o w/w przerwach można uzyskać pod numerem tel. 991 wybierając odpowiednią opcję.