KURENDA

Gminna zbiórka odpadów azbestowych

 

 

Burmistrz Warty informuje, o rozpoczęciu naboru wniosków od mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2019 roku na usuwanie wyrobów azbestowych
z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu z terenu gospodarstw, prosimy o składanie wniosków.

 

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim
w Warcie, pokój nr 1 w terminie do 31 stycznia 2019 r.

 

                                                               BURMISTRZ

                                                       Krystian Krogulecki