Gminę Warta reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich we Włyniu, a czas umilał Zespół Jezioranki i  Kapela z Warty.