W kontekście środków unijnych można się spotkać z następującymi pojęciami:

– polityka spójności (interwencja UE, której celem jest zmniejszenie zróżnicowań w Unii), w tym: wzrost poziomu spójności gospodarczej (polega na zmniejszeniu zróżnicowań w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy obszarami bogatymi a biednymi), społecznej (polega na zmniejszaniu zróżnicowań w wykorzystaniu kapitału ludzkiego pomiędzy poszczególnymi obszarami) i terytorialnej /przestrzennej (polega na eliminowaniu barier dostępności do regionów peryferyjnych poprzez ich lepsze powiązanie z obszarami centralnymi Wspólnoty)

– polityka regionalna (działalność centralnych organów władzy publicznej zmierzająca do regulowania międzyregionalnych proporcji rozwoju; zorientowana na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej w Unii Europejskiej, co oznacza, że jej podstawowym zadaniem jest pomoc finansowa dla regionów),

– polityka strukturalna (tradycyjne pojęcie dotyczące interwencji Unii Europejskiej)

Pojęcia te są często używane zamiennie, w związku z czym można przyjąć, że polityka regionalna, polityka strukturalna i polityka spójności Unii Europejskiej ma ten sam cel – wyrównanie różnic gospodarczych między regionami Unii Europejskiej i ich mieszkańcami. Polityka spójności ma na celu wspieranie działań prowadzących do wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych we wszystkich regionach Unii Europejskiej. W szczególności Unia Europejska zmierza do zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju regionów oraz likwidacji zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów i wysp, w tym obszarów wiejskich.

Zanim przejdziesz do rejestracji firmy, dowiedz się, co jeszcze możesz zrobić przed założeniem firmy. Sprawdź m.in., czy możesz uzyskać dofinansowanie na działalność. Zanim wystartujesz z własną firmą napisz dobry biznesplan, który ułatwi Ci planowanie dalszego rozwoju.

Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Potrzebna jest determinacja, ciężka praca i… wiedza. Ten ostatni czynnik jest równie niezbędny na starcie, jak kapitał na rozruch biznesu. Poradnik, który oddajemy do Państwa rąk, powstał w odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia w jednej publikacji podstawowych informacji, niezbędnych początkującym przedsiębiorcom oraz takim, którzy szukają sposobów na rozwój swej firmy. Gromadzi on wiedzę o dostępnych na rynku programach i narzędziach pomocy dla przedsiębiorców. Wydanie czwarte, zmienione wprowadza więcej treści dotyczących prawa. Jego przestrzeganie to jeden z podstawowych warunków spokojnego funkcjonowania na rynku.

pobierz plik

Więcej materiałów na

http://www.parp.gov.pl/

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy