W dniu 6 grudnia w Ochotniczej Straży Pożarnej w Warcie odbyło się oddanie nowego wozu strażackiego.  Lekki samochód ratowniczo- będzie wspierał i usprawniał działania ochotników. To był ważny i potrzebny zakup, bowiem strażacy często przystępują do trudnych i niebezpiecznych akcji. Koszt zakupu nowego wozu to 229.149 złotych. Pieniądze na ten zakup zostały pozyskane z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( dofinansowanie w Kwocie 100 tysięcy), pozostała kwota to wsparcie Urzędu Miasta Warta i środków własnych OSP.W dyspozycji i zasobach Warckich Strażaków Ochotników jest obecnie pięć aut ratowniczo- gaśniczych oraz podnośnik hydrauliczny. Warto wspomnieć, że wśród wozów strażackich OSP jest również Zabytkowy Star 125 który choć nie uczestniczy czynnie w akcjach, cieszy oko i przywołuje wspomnienia.