W ZAKRESIE:

1).    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2).    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

3).    integracji emerytów i rencistów - kulturalny rozwój środowiska

4).    turystyki i krajoznawstwa;

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Warty z dnia 14 stycznia 2019 roku.pdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2019 Burmistrza Warty z dnia 14 stycznia 2019 roku.pdf