Samodzielne Stanowiska Pracy

 

1.       Kierownik USC – Aleksandra Nowicka tel. (43) 8287 110

2.       Zastępca Kierownika USC – Joanna Wawrzyniak

          tel. (43) 8287 110

3.       Inspektor ds. organizacyjnych, obsługa jednostek

          pomocniczych, sekretariat burmistrza –

          Anna Lament tel. (43) 8287 100

4.       Inspektor ds. organizacyjnych, skarg i wniosków,

          sekretariat zastępcy burmistrza – Beata Włodarczak tel.

          (43)8287 100

5.       Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy i Miasta w Warcie –

          Monika Wachowska – tel. (43) 8287 104

6.       Inspektor ds. kadr – Ilona Siewior – tel. (43) 8287 104

7.       Informatyk – Robert Skrzypiński – tel. (43) 8287 119

8.       Informatyk – Krzysztof Kona –  tel. (43) 8287 119

 

Wydziały

 

Wydział Budżetu

 

1.       Zastępca skarbnika, Kierownik Wydziału – Karolina

          Rogacka - Wawrzyniak – tel. (43)

          8287- 112

2.       Inspektor ds. księgowości budżetowej, KZP,

          inwentaryzacja, VAT – Agnieszka Miłosz – tel.

          (43) 8287 117

3.       Inspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Toczała -

          Maćczak – tel. (43) 8287 117

4.       Inspektor ds. księgowości budżetowej – Renata

          Oczkowska – tel. (43) 8287 117

5.       Inspektor ds. księgowości budżetowej, płace, ZUS -

          Urszula Stasiak – tel. (43) 8287 117

 

Wydział Podatków i Opłat

 

1.       Kierownik Wydziału –

          tel. (43) 8287 101

2.       Inspektor ds. wymiaru podatków – Anna Górnacka –

          tel. (43) 8287 101

3.       Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Kopytek –

          tel. (43) 8287 101

4.       Inspektor ds. księgowości podatkowej – Dorota Woźniak –

          tel. (43) 8287 101

5.       Inspektor ds. obsługi interesantów w zakresie

          podatków i opłat – Aurelia Łuczak tel.

          (43) 8287 103

 

Wydział Oświaty

 

1.       Kierownik Wydziału – Ewelina Alberczak –

          tel. (43) 8287 111

2.       Inspektor ds. księgowości oświaty, płace, ZUS  - Anna

          Mikołajczyk – tel. (43) 8287 111

3.       Inspektor ds. księgowości oświaty – Mirosława Michalak –

          tel. (43) 8287 111

4.       Inspektor ds. bhp i oświaty – Iwona Kupczyk – tel. (43)

          8287 111

 

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

 

1.       Kierownik Wydziału – Mirosław Frontczak –

          tel. (43) 8287 113, tel. kom. 500 114 185

2.       Inspektor ds. drogownictwa – Włodzimierz Janiak –

          tel.  (43) 8287 113

3.       Inspektor ds. budownictwa – Dariusz Miłosz –

          tel. (43) 8287 113

4.       Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych  inwestycji

          i rozwoju – Agnieszka Grembowicz tel. (43) 8287 113

 

Wydział Gospodarki Gruntami, Geologii  i Gospodarki Wodnej

 

1.       Kierownik Wydziału– Karina Brodzicka tel. (43) 8287 116,

          tel. kom. 514 483 054

2.       Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Bożena

          Krogulecka – tel. (43) 8287 116

3.       Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami – Marcin

          Wicherski – tel. (43) 8287 116

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zarzadzania Kryzysowego

 

1.       Kierownik Wydziału, Pełnomocnik ds. ochrony informacji

          niejawnych– Łukasz Kałuża,   

          (43)8287 105,tel. kom. 603 045 912

2.       Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej   –

          Łukasz Jeziorny– tel. (43) 8287

          105

3.       Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska – Krzysztof

          Żubrowski – tel. (43) 8287 105

4.       Inspektor ds. gospodarki odpadami – (43) 8287 105

 

 

Wydział Infrastruktury Turystyczno-Sportowej  Zamówień Publicznych i Promocji

 

1.       Kierownik Wydziału - Tomasz Jachowicz – tel. kom.

          798 872 271 ,tel.(43) 8287 115

2.       Podinspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy

          unijnych i ich rozliczania oraz współpracy

          z organizacjami pozarządowymi – Dagmara Kowalczyk –

          tel.  (43) 8287 115

3.       Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ich

          rozliczania –Kinga Zagłoba– tel. 

          (43)8287 115

 

Stanowiska ds. gospodarczych

 

1.       Kierowca, konserwator – Józef Bartczak,

          tel. kom. 500 114 186

2.       Robotnik gospodarczy – Małgorzata Pawlak

3.       Robotnik gospodarczy – Renata Mamot

4.       Robotnik gospodarczy –  Jakub Szymczak

5.       Robotnik Gospodarczy ORLIK - Tadeusz Żak