SZANOWNI MIESZKAŃCY MIASTA WARTY

 

Uprzejmie informuję, w dniu 05 marca 2019roku (wtorek) w sali kinowej Warckiego Centrum Kultury o godz. 17.00 (Itermin), 17.30 (II termin) odbędzie się zebranie mieszkańców miasta Warty.

Porządek obrad:


1 .Otwarcie .
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.

  1. Wybór Rady Osiedla ( 15 osób ).
  2. Wybór Zarządu Osiedla . B U R M I S T R Z
  3. Wolne wnioski. Krystian Krogulecki 
  4. Zakończenie zebrania.

 

Warta, 18.02.2019r.