w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cielcach