w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Infułata Władysława Sarnika w Jakubicach