Komunikat ZWiK Warta Sp. z o.o.

z dnia 15 marca 2019r.skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta - 1835 osób (miejscowości:  Ustków, Grzybki, Mikołajewice, Tomisławice, Socha i Socha Kolonia, Tądów Górny, Tądów Dolny, Witów, Wola Zadąbrowska, Zadąbrowie Rudunek, Zadąbrowie Wiatraki, Augustynów)

Informujemy, że w związku z przekroczeniem parametrów jakościowych wody (niewielkie przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów w badaniu próbki wody po 72 godzinach w temperaturze 220C)  w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sieradzu na SUW Ustków prowadzone są działania naprawcze, a woda do mieszkańców w/w miejscowości jest dostarczana z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w Warcie oraz Cielcach.

Woda z w/w wodociągów nadaje się do spożycia przez ludzi.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl