1. W celu otrzymania pomocy rolnicy, u których wystąpiły szkody spowodowane klęską suszy w uprawach polowych mogą zgłaszać straty wypełniając wnioski wraz z załącznikami.
 2. Druki wniosków wraz z załącznikami  można  będzie  pobierać w Urzędzie 
  Miejskim w Warcie (pokój nr 1), oraz ze strony gimwarta.pl wzory dokumentów (druki dot. suszy).
 3. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami  należy  składać  bezpośrednio do tut. Urzędu  (sala konferencyjna na I piętrze) w  terminie do 19.07 2019 r. (piątek).
 4. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2019 rok, złożony w ARiMR.
 5. UWAGA – jeżeli nie będą wypełnione załączniki do wniosku lub brak wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2019 r. -  wniosek o szacowanie szkód nie będzie rozpatrywany.
 6. Prosimy uważnie czytać objaśnienia pod wnioskiem i załącznikami. Więcej informacji
  w temacie suszy można uzyskać na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
  w kolejności wejść:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Gospodarka, Rolnictwo, szkody w gospodarstwach rolnych, szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w 2019 r.

 

                                                                                                             Burmistrz Warty

                                                                                                           Krystian Krogulecki

Do pobrania załączniki:

WNIOSEK o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.pdf