Informuję, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warta w 2019 r.”, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr 78/OZ/D/2019).

Gmina Warta na realizację zadania otrzymała 46 117,00 zł, co stanowi 90 % dofinansowania.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

                                                                                        

Burmistrz Warty

Krystian Krogulecki