Ruszył nowy projekt edukacyjny, którego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców terenu Gminy Warta.

- Kampania Segregujesz Dobrze Postępujesz będzie znaczącym edukacyjnym działaniem na obszarze naszej gminy, integrującym całą społeczność lokalną we wspólnym celu, jakim jest wzrost jakości środowiska poprzez zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, przeciwdziałania paleniu odpadów w przydomowych paleniskach, wzrost efektywności segregacji odpadów i usprawnienie funkcjonowania systemu. Wszyscy mieszkańcy muszą czuć, że wiele zależy przede wszystkim od nich. – wyjaśnia Krystian Krogulecki Burmistrz Warty.

Projekt dedykowany jest wszystkim grupom wiekowym, a jego realizacja zakłada edukację proekologiczną, w ramach której znajdują się:

  • Wycieczki ekologiczne dla mieszkańców Gminy Warta
  • Rowerowy rajd ekologiczny dla młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców Gminy Warta
  • Ekologiczny plener rodzinny, podczas Gminnego Święta Plonów
  • Konkurs plastyczny dla młodzieży szkolnej
  • Prelekcje i warsztaty dla młodzieży szkolnej

Wszyscy uczestnicy projektu otrzymają materiały zawierające treści z zakresu promocji recyklingu, selektywnej zbiórki odpadów i świadomego dbania o środowisko naturalne.

Ponadto do projektu zostaną zaproszone placówki oświatowe z terenu gminy, które otrzymają pomoce i tablice dydaktyczne, zawierające informacje o systemie segregacji odpadów i wpływania na jakość powietrza.

Harmonogram projektu:

25.08.2019 – m. Włyń, Gmina Warta, Ekologiczny Plener Rodzinny, w programie znajdują się pogadanki i animacje dla najmłodszych, poruszające kwestie związane z nauką segregacji odpadów  i promocji recyklingu.

Poza tym uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję do wykazania się wiedzą o selektywnej zbiórce odpadów i ochronie środowiska, mając możliwość zdobycia ciekawych upominków.

Zgłoszenia są przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Warcie,  w terminie do 15 sierpnia 2019 r.

Godzina i miejsce zbiórki zostaną podane bliżej terminu wyjazdu.

28.08.2019 – Wycieczka dla dzieci w wieku szkolnym wraz z dorosłym opiekunem mieszkający na terenie Gminy Warta do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich w Warszawie

Podczas wycieczki odbędą się warsztaty „Lato w lesie – BZZZ – czyli wszystko o pszczołach” będące doskonałą okazją do poznania życia pszczół, ich roli w środowisku i nieocenionego wkładu we wspieranie człowieka.

Poza tym uczestnicy wyjazdu będą mieli okazję do wykazania się wiedzą o selektywnej zbiórce odpadów i ochronie środowiska, mając możliwość zdobycia ciekawych upominków.

Zgłoszenia są przyjmowane w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Warcie,  w terminie do 15 sierpnia 2019 r.

Godzina i miejsce zbiórki zostaną podane bliżej terminu wyjazdu.

WAŻNE

Prosimy o zabranie obuwia na zmianę. Jedzenie i napoje we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na www.gimwarta.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Regulamin rajd 27 września 2019.pdf