W przedsięwzięciu wzięły udział m.in. szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, a także organizacje pozarządowe. W związku z obchodami Dnia Nowych Technologii w Edukacji, MEN ogłosiło konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Kryteria oceny konkursowej uwzględniały m.in. zorganizowanie wydarzenia zgodnie z tematyką DNTE, ciekawy i innowacyjny sposób ujęcia tematu, stopień zaangażowania uczestników oraz stopień wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji.