Urząd miejski

Numer konta Urzędu Miejskiego w Warcie:

81 9270 0006 0000 0013 2000 0006

Pogotowie ratunkowe – tel. 999
Sieradz, ul. Armii Krajowej 7 
tel. (043) 827-82-09

Straż Pożarna – tel. 998 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
Sieradz, ul. Grzesika i Piwnika 1 
Centrala tel. (043) 827-97-60 
www.strazsieradz.nasze.pl

Policja – tel. 997
Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu
Sieradz, ul. Sikorskiego 2 
Centrala tel. (043) 827-77-06 
Dyżury tel. 997, 112, (043) 827-77-05 
www.sieradz.policja.gov.pl

Straż Miejska – tel. 986 
Sieradz, ul. Kościuszki 8 
tel. (043) 822-37-05

Pogotowie ciepłownicze – tel. 993 
Sieradz, ul. Spółdzielcza 4 
tel. (043) 826-69-09

Pogotowie energetyczne – tel. 991 
Sieradz, ul. Wojska Polskiego 98

Pogotowie wodno-kanalizacyjne – tel. 994 
Sieradz, ul. Górka Kłocka 14
godz. 07.00-15.00 tel. (043) 828-62-00
godz. 15.00-07.00 tel. 608 328 394

Ogólny numer alarmowy z telefonu komórkowego i stacjonarnego – tel. 112

 1. Burmistrz Warty – Krystian Krogulecki - przyjmuje interesantów w czwartki w godz. 8:00-15:00
 2. Zastępca Burmistrza Warty – Mariusz Lewandowski
 3. Skarbnik –  Grażyna Zdunek
 4. Sekretarz – Sławomir Wawrowski
 5. Radca Prawny – Bożena Pachulska
 6. Radca Prawny – Łukasz Krakowski

Samodzielne Stanowiska Pracy

 1. Inspektor ds. organizacyjnych, obsługa jednostek pomocniczych, sekretariat burmistrza –  Anna Lament – tel. (43) 8287 100
 2. Zastępca Kierownika USC – Joanna Wawrzyniak tel. (43) 8287 110
 3. Kierownik USC – Aleksandra Nowicka tel. (43) 8287 110
 4. Inspektor ds. organizacyjnych, skarg i wniosków, sekretariat zastępcy burmistrza – Beata Włodarczak tel. (43)8287 100
 5. Podinspektor ds. gospodarki komunalno mieszkaniowej i obsługi Rady Miejskiej w Warcie – Monika Wachowska – tel. (43) 8287 104
 6. Inspektor ds. kadr – Ilona Siewior – tel. (43) 8287 104
 7. Informatyk – Robert Skrzypiński – tel. (43) 8287 119
 8. Informatyk – Krzysztof Kona –  tel. (43) 8287 119

Wydział Budżetu

 1. Zastępca skarbnika, Kierownik Wydziału – Karolina Rogacka - Wawrzyniak – tel. (43) 8287- 112
 2. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Miłosz – tel. (43) 8287 117
 3. Podinspektor ds. księgowości budżetowej – Anna Szczęsna – tel. (43) 8287 117
 4. Inspektor ds. księgowości budżetowej – Renata Oczkowska – tel. (43) 8287 117
 5. Inspektor ds. księgowości budżetowej, place, ZUS - Urszula Stasiak – tel. (43) 8287 117

Wydział Podatków i Opłat

 1. Inspektor ds. wymiaru podatków – Anna Górnacka – tel. (43) 8287 101
 2. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Kopytek – tel. (43) 8287 101
 3. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Dorota Woźniak – tel. (43) 8287 101
 4. Inspektor ds. obsługi interesantów w zakresie podatków i opłat – Aurelia Łuczak tel. (43) 8287 10

Wydział Oświaty

 1. Kierownik Wydziału – Barbara Melka – tel. (43) 8287 111
 2. Inspektor ds. księgowości oświaty, płace, ZUS  - Anna Mikołajczyk – tel. (43) 8287 111
 3. Inspektor ds. księgowości oświaty – Mirosława Michalak – tel. (43) 8287 111
 4. Inspektor ds. bhp i oświaty – Iwona Kupczyk – tel. (43) 8287 111
 5. Podinspektor ds. księgowości oświaty – Justyna Czernielewska – tel. (43) 8287 111

Wydział Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

 1. Kierownik Wydziału – Mirosław Frontczak - tel. (43) 8287 113, tel. kom. 500 114 185
 2. Inspektor ds. drogownictwa – Włodzimierz Janiak - tel.  (43) 8287 113
 3. Inspektor ds. budownictwa – Dariusz Miłosz - tel. (43) 8287 113
 4. Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych  inwestycji i rozwoju – Agnieszka Grembowicz - tel. (43) 8287 113

Wydział Gospodarki Gruntami, Geologii  i Gospodarki Wodnej

 1. Kierownik Wydziału– Karina Brodzicka tel. (43) 8287 116, tel. kom. 514 483 054
 2. Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Bożena Krogulecka – tel. (43) 8287 116
 3. Podinspektor ds. geodezji i gospodarki gruntami – Marcin Wicherski – tel. (43) 8287 116

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego

 1. Kierownik Wydziału, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych– Łukasz Kałuża, (43) 8287  105, tel. kom. 603 045 912
 2. Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, obsługa Rady Miejskiej w Warcie – Monika Wachowska – tel. (43) 8287 105
 3. Inspektor ds. rolnictwa i ochrony Środowiska – Krzysztof Żubrowski – tel. (43) 8287 105
 4. Inspektor ds. gospodarki odpadami – Krzysztof Polusik (43) 8287 105

Wydział Infrastruktury Turystyczno-Sportowej  Zamówień Publicznych i Promocji

 1. Kierownik Wydziału - Tomasz Jachowicz – tel. kom. 798 872 271, tel.(43) 8287 115
 2. Zastępca Kierownika Wydziału - Łukasz Jeziorny –  tel.(43) 8287 104
 3. Podinspektor ds. promocji, pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania oraz współpracy z   organizacjami pozarządowymi – Dagmara Kowalczyk – tel.  (43) 8287 115
 4. Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych i ich rozliczania –Kinga Zagłoba– tel.  (43)  8287 115

Stanowiska ds. gospodarczych

 1. Kierowca, konserwator – Józef Bartczak, tel. kom. 500 114 186
 2. Robotnik gospodarczy – Małgorzata Pawlak
 3. Robotnik gospodarczy – Renata Mamot
 4. Robotnik gospodarczy –  Jakub Szymczak
 5. Robotnik Gospodarczy ORLIK - Tadeusz Żak