JM-Sample-Data

1.    AUGUSTYNÓW,CZARTKI...,ZIELECIN.pdf

pobierz

2.    BASZKÓW,BARTOCHÓW...IOTROWICE.pdf

pobierz

3.    BOREK LIPINSKI,GRAB...ŻDŻAŁY.pdf

pobierz

4.    CHORAŻKA,DZIERZAZN... POLESIE.pdf

pobierz

5.    CIELCE,GRZYBKI,SOCH... WIATRAKI.pdf

pobierz

6.    JEZIORSKO,KLONÓWEK...Y KOLONIA.pdf

pobierz

7.    DUSZNIKI,MAŁKÓW,M...E RETNICE.pdf

pobierz

8.    JÓZEFÓW WIKTORÓW...FAŁÓWKA.pdf

pobierz

9.    WARTA I.pdf

pobierz

10. WARTA II.pdf

pobierz

11. WARTA III.pdf

pobierz

12. WARTA IV.pdf

pobierz

13. NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE.pdf

pobierz

 

 

Urząd stanu cywilnego:

-Wniosek o odpis aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu. PDF

-Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf

-NIP-3. PDF

-Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego. PDF

-Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące. PDF

-Zgłoszenie pobytu stałego. PDF

-Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące. PDF

Budownictwo:

-Wniosek o przeznaczenie gruntów w mpzp.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.pdf pobierz w .doc

-Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf pobierz w .doc

-Wniosek o dokonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf pobierz w .doc

-Wniosek o zmianę decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.pdf pobierz w .doc

Drogownictwo:

-WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń

 niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie  zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.pdf pobierz w .doc

-Zgłoszenie w sprawie zajęcia pasa drogowego w czasie awarii urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami.pdf pobierz w .doc

-WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu.pdf pobierz w .doc

-Wniosek na utwardzanie dróg na terenie Gminy Warta pdf pobierz w .doc

Rolnictwo, Ochrona Środowiska:

-Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew. pdf

-Zgłoszenie zamiaru usuniecie drzew. pdf

-Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego. PDF

Geodezja:

-wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek ws. podziału nieruchomości.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek sprzedaży lokalu najemcy.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek o ustalenie numeru porządkowego.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

-wniosek o przekształcenie użytkownika wieczystego na własność.pdf oraz pobierz w wordzie .doc

Podatki:

-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf

-Informacja w sprawie podatku rolnego. pdf

-Informacja w sprawie podatku leśnego.pdf

-Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

-Deklaracja na podatek rolny.pdf

-Deklaracja na podatek leśny.pdf

-DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych.pdf

-DT-1A załącznik do deklaracji dt-1.pdf

-Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.pdf

-Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf

Oświata:
-załącznik do uchwały dotyczącej stypendiów dla uczniów. PDF

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa:
-zgłoszenie podjęcia działalności - zmiany do istniejącego wpisu. PDF
-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. PDF

Program opieki nad zabytkami dla gminy i miasta Warta na lata 2017-2020:

- Warta Program ochrony zabytków.pdf

- Uregulowania prawne dotyczące ochrony i opieki nad zabytkami.pdf

- Warta-mapa-architektura.jpg

Realizowane projekty:

Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko -prezentacja do pobrania.PPS 

 

Poniżej programy do otworzenia plików z rozszerzeniem .pps i .pdf do pobrania:

Pobierz aplikację Powerpoint Viewer do otwarcia pliku pps

Tutaj pobierzesz program do obsługi formatu PDF