Burmistrz Warty - Krystian Krogulecki

Zastępca Burmistrza Warty - Mariusz Lewandowski

Rada Miejska w Warcie 2018-2023

 

 

1. Kopacki Grzegorz - Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie

2. Krystyna Góra - Wiceprzewodnicząca Rady

3. Marek Ciołek - Wiceprzewodniczący Rady

4. Ewa Piniarska

5. Krzysztof Klimaszewski

6. Andrzej Grześkowiak

7. Michał Jeziorny

8. Władysław Błaszczyk

9. Krzysztof Grabowski

10. Katarzyna Karasińska

11. Józef Musilak

12. Sławomir Jabłoński

13. Paweł Stępień

14. Jan Ogórek

15. -

SKŁAD OSOBOWY KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W WARCIE (KADENCJA 2018 - 2023)

I. Komisja Rewizyjna

1)  Ogórek Jan- Przewodniczący
2)  Musilak Józef
3)  Grześkowiak Andrzej
4)  Karasińska Katarzyna


II. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Pomocy Społecznej

1)  Piniarska Ewa
2)  Stępień Paweł
3)  Klimaszewski Krzysztof
4)  Kopacki Grzegorz
5)  Góra Krystyna

III. Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1)  Błaszczyk Władysław
2)  Ciołek Marek
3)  Jeziorny Michał
4)  Grabowski Krzysztof
5)  Jabłoński Sławomir

IV. Komisja Skarg. Wniosków i Petycji

1)  Piniarska Ewa - Przewodnicząca
2)  Grześkowiak Andrzej
3)  Jabłoński Sławomir
4)  Karasińska Katarzyna
5)  Grabowski Krzysztof

V. Komisja doraźna. Zespół ds. Mieszkaniowych
1)  Jeziorny Michał
2)  Piniarska Ewa
3)  Stępień Paweł